Jak rozúčtovat náklady na správu domu a pozemku?

Co všechno patří mezi náklady na správu domu a pozemku?

správa domuNařízení vlády číslo 366/2013 Sb. upravuje mj. činnosti týkající se správy domu a pozemku. Některým osobám dělá problém určit, která služba je nákladem na správu domu a pozemku, a která služba je službou podle zákona číslo 67/2013 Sb, o službách. Vodítkem rozhodně není skutečnost, že v názvu služby se vyskytuje slovo služba. Údržba či revize jsou také službou a nikdo je nepovažuje za službu podle zákona o službách.

§ 7 shora uvedeného nařízení vlády:
Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména
a) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,
b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,
c) údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,
d) uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.Co je správa domu?

Ustanovení § 1189 odst. 1) občanského zákoníku zní:

Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.

Proč je důležité určit, co je nákladem na správu domu a co službou?

Důvodů je několik. Z hlediska účetního se náklady na správu domu účtují jako náklady SVJ (účetnictví SVJ má svá specifika), pokud se účtuje správně výsledkově, a nedochází k jejich pouhému přeúčtování vlastníkům.

správa domuNejdůležitějším důvodem však je způsob rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku. Ty musí být rozúčtovány podle spoluvlastnického podílu, jiný způsob je možný pouze na základě dohody všech vlastníků! To platí pro náklady podle § 7  shora uvedeného nařízení vlády. Další informace k tomuto tématu najdete v článku Je v působnosti shromáždění rozhodování o způsobu přispívání na správu domu a pozemku?


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..