Zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání

Zápis ze shromáždění, které se nekonalo

V minulém příspěvku s názvem Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“, jsem psal o tom, jakých nesmyslů jsou členové výborů schopni. Přitom by měli mít potřebné znalosti pro výkon funkce člena voleného orgánu podle ust. § 159 občanského zákoníku. Jak je vidět, mnoho nejen členů výborů si stále myslí, že tuto funkci může vykonávat kdekdo, aniž by splňoval patřičné podmínky pro výkon této funkce. V tomto příspěvku se podíváme na zápis.

Nedávno mě kontaktoval k jeden klient, který řešil problémy ve svém SVJ, podíval jsem se do dokumentů tohoto SVJ; konečně jsem zjistil, jak vypadá zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání (per rollam), tedy zápis ze shromáždění, které se vůbec nekonalo! 

Jak vypadá takový zápis?

Zápis z korespondenčního shromáždění

O tom, co je shromáždění (a nejen o tom), jsem psal v mém prvním článku na tomto webu s názvem Zápis nejen ze shromáždění. Na co má člen SVJ právo? Jak může člen výboru napsat do zápisu, že shromáždění proběhlo korespondenční formou, a ještě to prý mají ve stanovách? Copak je opravdu tak myšlenkově náročné rozlišit, co je to shromáždění a co je to rozhodování per rollam? Na to přece nemusí být nikdo právník, aby tohle rozlišil. Na druhou stranu je fakt, že mnozí advokáti, kteří se specializují na SVJ, to také neví.

Nikdy by mě nenapadlo, že svéprávná osoba může napsat, že se u korespondenčního hlasování dělala prezence, tedy přítomnost. Přítomnost na určitém místě, kde nikdo nebyl, neboť se žádné shromáždění nekonalo. Alespoň jako prezence je označen jeden odstavec v zápisu, který je uveden vpravo.

Také je zajímavé, že za výbor byli při korespondenčním shromáždění přítomni jeho členové. Ze zápisu však není zřejmé, kde (místo) to korespondenční shromáždění probíhalo, a kde tedy byli členové výboru a další přítomni. Není uveden ani čas zahájení a čas ukončení shromáždění. Zřejmě byl každý někde jinde a v jiný čas, nešlo tedy o shromáždění. 🙂Zápis z rozhodnutí shromáždění mimo zasedání

Každý zápis má originální název

Další zápis má název Zápis z rozhodnutí shromáždění mimo zasedání (per rollam) uzavřeného dne. Toto „shromáždění“ se nekonalo, ale uzavřelo!  Na základě takovýchto zpackaných zápisů provádí rejstříkový soud zápisy skutečností do rejstříku SVJ.

Zaujala mě kolektivní volba členů výboru. Podle mého názoru se má každý člen voleného orgánu volit zvlášť. Ale asi je to specifika SVJ, že některá SVJ volí kolektivní orgány volí kolektivně. Pokud bychom přistoupili na kolektivní volbu, pak bychom museli přistoupit na kolektivní odvolání v tom smyslu, že by bylo možné takto zvolené členy výboru odvolat jen jako celek, tedy kolektivně.

Členové výboru se nevzdělávají

Z těchto zápisů je vidět, že všichni členové výboru jsou vysokoškolsky vzdělaní. Zde se opět potvrzuje, že dosažené vzdělání není zárukou ničeho. Opět se podivuji nad tím, že když někdo přijme nějakou funkci, tak že si nenastuduje alespoň základy, aby chápal, co ta funkce obnáší, aby ji mohl řádně vykonávat, jak vyžaduje i ust. § 159 občanského zákoníku. Jinak musí z toho pro sebe vyvodit důsledky, tedy z funkce odstoupit, popř. ji vůbec nepřijmout.

Pokud si nejsem jistý, zda složité problematice rozumím a nechci studiu věnovat mnoho času, využiji odborníka, který však doopravdy dané problematice rozumí, a jeho konzultací či poradenství. To by se i v SVJ mělo stát běžnou praxí. Rozhodně však nemohu doporučit tyto advokáty, kteří chtějí spíše prohloubit současný stav v mnoha SVJ, a ještě více znesnadnit vykonávání vlastnických práv vlastníků jednotek.

Není ostuda přiznat, že něco nevím

Nechápu, proč někdo, kdo se ujme nějaké funkce, činnosti apod., ji nedělá poctivě, dobře a kvalitně? Proč je snaha vše odfláknout a dělat věci povrchně a jen na oko? To není bohužel jen problém SVJ, setkávám se s tím poměrně často. Proto obdivuji profesionály, kterých mnoho není. Je důvodem snad snaha zakrýt to, že něco neznám, tak se tvářím, že všemu rozumím?

Přiznat, že něco nevím, není nic špatného, ale málokdo to dokáže. Taková osoba pak chce, aby se problém řešil. Ten, kdo všemu rozumí, řeší vše tak, jak to vyhovuje jemu, aby se mj. také nepřišlo na to, že tomu nerozumí. Přiznat, že něco nevím, se jeví jako slabost, ale podle mě je to právě naopak. Za vážný nedostatek považuji, že to někdo nepřizná, ani když je z toho usvědčen. Ani já všechno nevím, nemám však problém to přiznat. 🙂

Každé SVJ (vlastníci) má takový výbor, jaký si zaslouží

Je třeba, aby si vlastníci uvědomili, že do výboru musí zvolit kompetentní osoby, které budou hájit zájmy SVJ, tedy vlastníků, nikoliv jeho dodavatelů, jak se často stává. Vlastníci si musí uvědomit, že jsou to oni, kdo rozhoduje, co se bude dít v SVJ, co se opraví apod. To má zařídit statutární orgán (výbor, předseda SVJ), neboli manažer SVJ. Z toho je zřejmé, že jak kvalitní bude manažer, tak kvalitní bude správa SVJ. Kvalitního manažera je třeba kvalitně, dobře zaplatit, ale výsledky za to určitě stojí.

Přeji všem vlastníkům, aby měli kvalitní výbory a předsedy SVJ, aby nemuseli řešit vážné problémy jejich SVJ. Rovněž si musí všichni vlastníci uvědomit, že vlastnictví zavazuje, že je jejich povinností se o majetek starat, tedy zajímat se také o to, co se v SVJ děje. Někteří se o chod SVJ nezajímají, a ti, kteří své jednotky pronajímají, se zajímají o SVJ jen zřídka. Čest výjimkám. Je to jen ve vašich rukách.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..