Profesionální kontrolor, revizor

Výkon funkce člena kontrolního orgánu (revizor, kontrolor, předseda kontrolní komise)

Aby kontrolní orgán plnil kontrolní funkci řádně, musí mít dostatečné znalosti, jinak je jeho funkce zbytečná. Musí mít stejné znalosti jako statutární orgán. Právě znalosti jsou u řady členů statutárních orgánů často i mizivé a tak vznikají SVJ značné škody.

Jako jedni z mála poskytujeme možnost výkonu funkce kontrolního orgánu. Našim cílem totiž není rozhodovat a hospodařit s finančními prostředky SVJ, ale kultivovat oblast SVJ a nastavit činnost SVJ tak, jak by mělo řádně fungovat v souladu s jeho účelem.

  • Tato služba zahrnuje plný výkon funkce – tuto službu poskytujeme na základě vyhodnocení konkrétního SVJ
  • Odměna je za výkon funkce, ne za činnosti, které do výkonu funkce nespadají

Proč poskytujeme službu výkon funkce jen omezeně? Je to z toho důvodu, že pokud se má tato funkce vykonávat řádně, je to nejen časově náročné. Preferujeme, pokud pomáháme SVJ formou konzultací a poradenství, jak dělat věci lépe a v souladu s právními předpisy a stanovami. Tímto způsobem pomůžeme více SVJ, což je náš cíl.

S požadavkem na výkon funkce nás oslovte pouze v případě, že jste, na základě zde uvedených informací (viz také blog), přesvědčeni o tom, že problematice rozumíme, velmi dobře se v ní orientujeme a máme všechny předpoklady pro řádný výkon funkce. Málokdo své odborné kvality tak otevřeně prezentuje, jako my. Toto je naše prezentace. Tuto službu nabízíme jako pomoc těm, kteří chtějí zajistit řádný chod SVJ, protože víme, jak těžké je sehnat odborníka, který těmto věcem opravdu rozumí. Nepotřebujeme tuto službu prodávat, jako dělají správcovské společnosti, které tím chtějí pomoci hlavně sobě.

Chcete využít tuto službu? Vyplňte prosím kontaktní formulář.

Pokud vybíráte jen podle ceny, nikoliv podle znalostí, zkušeností a schopností, protože nic jiného nejste schopni posoudit, nekontaktujte nás prosím s tím, že chcete cenovou nabídku na výkon funkce. Naše služby nejsou nejlevnější. Kvalitu za nízkou cenu nikdo soudný nemůže očekávat. Kontaktujte nás jen v případě, že na základě této prezentace víte, že právě naše služby chcete a potřebujete. Děkujeme za pochopení. Ušetříme tím náš i váš čas.


Doporučujeme k přečtení tyto články, které se týkají kontrolního orgánu:

Kontaktní formulář

    Kontrolní otázka (kvíz):