Účetní správcovské firmy nerozuměla účetnictví

Většina výborů SVJ spoléhá na odbornost správcovských firem včetně řádného vedení účetnictví

Mělo by být normální, že pokud nějaký dodavatel nabízí určité služby, že tyto služby bude poskytovat s odbornou péčí, řádně a profesionálně. Snad všichni mámě nějaké nepříjemné zkušenosti s tím, že nás někdo podvedl, že někdo neposkytl služby v potřebné kvalitě atd.

Tyto zkušenosti by měly být příčinou toho, abychom byli opatrní, abychom omezovali budoucí rizika, abychom si o potenciálních dodavatelích zjišťovali co nejvíce informací. V době internetu to není tak velký problém.
V ekonomii je získání dodatečné informace jednou z možností omezování rizika (dalšími jsou pojištění a diverzifikace). Je to logické, protože pokud víme víc, můžeme lépe na základě více informací posoudit, jak je případný dodavatel rizikový, a jaká to mohou být rizika – např. vadné plnění, neplnění smlouvy atd.

To, že většinou vše dopadne v pořádku, není důvodem proto, abychom možná rizika podceňovali a neošetřili si je. Mně se to vždy vyplatilo.

Důvěřuj, ale prověřuj

Pokud SVJ, výbor SVJ svěří velkou část svých povinností správcovské firmě (někdy téměř veškerou), je zvlášť důležité, aby výbor svěřil tyto činnosti firmě, o jejíchž odborných znalostech a profesionálním jednání nepochybuje.

K tomu, aby výbor mohl správně vyhodnotit úroveň správcovské firmy, musí mít dostatek znalostí, případně se obrátí na odborníka, který je schopen to posoudit.

Je mnoho správcovských firem, ale těch dobrých hodně málo. Když už správcovskou firmu máte, tak se rozhodně vyplatí ji kontrolovat, a to s potřebnými znalostmi a nikoliv formálně!

Účetní nerozumí účetním předpisům

Před několika lety, když nám některé činnosti a účetnictví dělala správcovská firma, mně paní účetní poslala e-mailem ke kontrole některé účetní sestavy, mezi nimi i rozvahu. V rozvaze chyběl v položce dlouhodobý finanční majetek termínovaný vklad na 2 roky.

Paní účetní jsem se zeptal, proč nemáme v rozvaze dlouhodobý finanční majetek?

Odpověděla mi: „Dlouhodobý finanční majetek nemáte. O cenných papírech, majetkové účasti či podílech v jiných společnostech jsem u Vás neúčtovala.“

Na to jsem reagoval: „Loni jsme založili TV na 2 roky, takže dlouhodobý finanční majetek máme.“

Argumentace účetní byla „vedle jak ta jedle“

Paní účetní odpověděla: „Dlouhodobý finanční majetek je součástí dlouhodobého majetku a patří sem např. dlouhodobé úvěrové cenné papíry (obligace, apod), podíly v jiných společnostech např. formou vlastních akcií a další finanční majetek. Samozřejmě doba používání musí být delší než 1 rok. Účtujeme v účetní skupině 06.

U Vás se jedná o klasický termínovaný vklad, který můžete kdykoliv vybrat (byť pod určitou finanční sankcí), tak ta na dlouhodobém finančním majetku nemá co pohledávat (na to je toto aktivum příliš likvidní).“Argumentace paní účetní byla opravdu zvláštní, tak jsem napsal toto:

„Podle Vašeho výkladu by akcie, obligace byly rovněž krátkodobý finanční majetek, neboť je lze kdykoliv prodat (byť i se sankcí). Váš výklad tedy není správný. Pokud jde o likviditu, tak akcie jsou likvidnější.

Vyhláška č. 504/2002 Sb.:
§ 9
Dlouhodobý finanční majetek
(1) Dlouhodobým finančním majetkem je majetek s dobou splatnosti delší než
jeden rok nebo majetek do splatnosti nakupovaný
nebo vlastněný účetní jednotkou

za účelem
a) majetkové účasti, zejména podílů v obchodní korporaci, nebo
b) obchodování s nimi, nebo
c) dlouhodobého umístění volných peněžních prostředků se záměrem jejich
zhodnocení formou budoucího výnosu.

Vyhláška nic nezmiňuje o likviditě ani možnosti předčasného výběru.

Z mnou shora zvýrazněných částí je naprosto jednoznačné, že podmínky jsou splněny, není třeba si vymýšlet něco, co vyhláška nezmiňuje. Jde o splatnost, to je něco jiného, než možnost předčasného výběru, větší likvidita apod. Nic takového tam nevidím.“

Účetní chybu nepřiznala

Paní účetní se nedala a trvala na svém: „Děkuji za zaslání vyhlášky vč. paragrafu. Již jsem četla a viděla. Nesouhlasím s Vámi, nicméně jdu přeúčtovat na 06 to je to nejmenší.“

Na to jsem reagoval: „Nevím, jaký je důvod Vašeho nesouhlasu, ale myslím, že v té vyhlášce je to jasně napsané. Je třeba nejen číst a vidět, ale především rozumět. Doba splatnosti TV na 2 roky, je 2 roky, tedy delší než jeden rok. Podmínka dlouhodobosti je splněna. To přece nelze popřít. Vy s tím nesouhlasíte?“ 

Poté paní účetní poslala novou rozvahu, která odpovídala realitě. Na moji reakci se již rozumě reagovat prostě nedá. 🙂

K tomu je třeba uvést, že paní účetní vedla termínové vklady jako (bankovní) účty, protože každý vklad měl svoje vlastní číslo účtu. To nebyl problém, pokud to byl vklad do 1 roku, jak tomu bylo vždy. Jenže v momentě, kdy vklad je na 2 roky, nelze ho účtovat jako krátkodobý finanční majetek.

Chybu paní účetní nedokázala přiznat, ačkoliv se zmýlit může každý. Podle toho poznáte profesionála. Když někoho usvědčíte ze lži a on si trvá na svém, jeho argumenty jsou irelevatní, pak je třeba změnu.

Všimněte si, že paní účetní sice nesouhlasila, ale prý to udělá tak, jak jí řeknu! Vždyť ona to měla dělat dle předpisů, za to jsme jí také platili, resp. správcovskou firmu! 

Výbor má odpovědnost

Tady vidíte jeden z příkladů z praxe, proč je důležité kontrolovat práci dodavatelů, správcovských firem zvlášť, neboť mohou napáchat velké škody. Za chod SVJ odpovídá jeho statutární orgán, je v jeho zájmu, aby měl kontrolu na svými dodavateli, kterým je i správcovská firma, a kontroloval kvalitu jejich služeb. Případné problémy pak bude muset řešit SVJ. Proto je vždy důležité obrátit se na odborníky.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..