Unikátní webová aplikace pro řádnou správu SVJ

Webová aplikace sloužící jak výborům, tak vlastníkům či správcům nemovitostí. Obsahuje i účetnictví!

Je přístupná odkudkoliv, stačí jen připojení k internetu! Jsou to de facto webové stránky, které mají mnoho extra funkcionalit, které nikdo jiný nenabízí.

Portál SVJ

Součástí je i hlídání změn v katastru nemovitostí a v insolvenčním rejstříku!

Neplaťte zbytečné peníze navíc za rozúčtování tepla a ohřevu teplé vody!

Aplikace je vyvíjena za účelem zlepšení komunikace mezi vlastníky v rámci společenství a poskytuje soubor nástrojů pro snazší správu nemovitosti.

Aplikace Portál SVJ obsahuje vše, co je třeba pro řádnou správu SVJ v souladu s právními předpisy.

Softwarové řešení pro přehlednou a řádnou správu SVJ má 3 tarify:

Hlídač

–  zajišťuje hlídání změn v katastru nemovitostí a v insolvenčním rejstříku za účelem podchycení změny vlastníka, exekucí a insolvencí v případě dlužníků. Tento tarif pouze zajišťuje některé informace o vlastnících, ale pro výkon řádné správy SVJ samozřejmě nestačí. Doporučujeme minimálně tarif Správa, který obsahuje zdarma i tarif Hlídač.

Správa

– tento tarif je určen SVJ, která chtějí mít správu domu a pozemku pod kontrolou a chtějí být otevřená vůči vlastníkům jednotek. Stále častěji vlastníci požadují, aby jejich SVJ bylo transparentní a používalo nějaké softwarové řešení prostřednictvím webové aplikace. Tarif Správa tyto požadavky splňuje. Obsahuje všechny potřebné funkce pro efektivní a jednoduchou správu domu a pozemku – např. evidence vlastníků, odečty měřidel, diskuze, ankety, správy dokumentů, hlášení závad (ticketovací systém), kalendář důležitých termínů (revize, kalibrace apod.), modul pro komplexní vedení shromáždění SVJ, který řeší problémy hlasování pomocí hlasovacích karet s čárovými kódy. Modul prezentuje okamžité výsledky, které je možné promítat nebo poté vytvořit zápisy a protokoly o hlasování v PDF.

Navíc jako bonus obsahuje zdarma tarif Hlídač!

Komplet

– obsahuje všechny funkce tarifu Správa a navíc modul účetnictví a napojení na banku. Součástí účetnictví je rovněž funkce rozúčtování nákladů včetně ohřevu teplé vody a tepla dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., automatizované rozesílání přehledných protokolů vyúčtování v PDF. Odpadají tak náklady za provedení rozúčtování externími firmami!

Navíc jako bonus obsahuje zdarma tarif Hlídač!

Klíčové vlastnosti:

  • fórum pro diskuzi mezi vlastníky
  • strukturovaný archiv dokumentů pro smlouvy, zápisy, revize
  • hlídání katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku a stavu kont jednotlivých vlastníků
  • interaktivní odečítání spotřeby, rozúčtování nákladů dle stanov a vyhlášek (teplá voda, teplo)
  • importy a exporty dat, protokoly ve formátu PDF pro vlastníky
  • nástroj na komplexní vedení shromáždění – interaktivní hlasování, plné moci, práce s podíly, zápisy
  • účetnictví
  • vyúčtování a rozúčtování (včetně tepla a ohřevu teplé vody!)

Nově je nabízena i služba vedení účetnictví, kterou ocení všichni, kteří chtějí minimalizovat náklady na řádnou správu SVJ a nebudou tak muset využívat služeb tzv. správcovských firem (jde o tzv. administrativní správu, které obsahuje vedení účetnictví a ekonomickou správu – varianta KOMPLET + ÚČETNÍ již od 57 Kč za jednotku a měsíc).

Více informací najdete na Portál SVJ.