Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Případ z praxe: Změna prohlášení (vlastníka) aneb Soud nezná právo?

Případ z praxe: Změna prohlášení (vlastníka) aneb Soud nezná právo?

Prohlášení (dříve prohlášení vlastníka) je zásadní dokument, který upravuje vlastnické vztahy (vztahy mezi spoluvlastníky nemovité věci). Jedině v prohlášení je možné upravit vztahy mezi vlastníky jednotek, např. výlučné užívání některých společných částí, způsob přispívání na náklady správy domu a pozemku (protože to je obsaženo právě v prohlášení). Prohlášení mohou vlastníci (nikoliv SVJ!) změnit, a toPřečtěte si více o Případ z praxe: Změna prohlášení (vlastníka) aneb Soud nezná právo?[…]

Jak poznat, že v SVJ něco není v pořádku?

Jak poznat, že v SVJ něco není v pořádku?

Každý odpovědný vlastník se musí zajímat o to, co se děje s jeho majetkem, jak se s ním hospodaří, a také o tom rozhodovat. K tomu potřebuje určité znalosti. Bohužel oblast SVJ je stále pro většinu lidí neznámá, a to nejen pro drtivou většinu vlastníků, ale také i pro drtivou většinu členů statutárních orgánů, profesionálníPřečtěte si více o Jak poznat, že v SVJ něco není v pořádku?[…]

Případ z praxe: Fiasko dvou profesionálních předsedů v jednom SVJ

Případ z praxe: Fiasko dvou profesionálních předsedů v jednom SVJ

Ačkoliv několik let neustále varuji před kombinací profesionální předseda a zároveň správcovská firma v jedné osobě, pořád se najde dost vlastníků, které takovou šílenou kombinaci vyžadují! Holt někteří v tak již na první pohled podivné kombinaci vidí nějaké výhody. Hlavně se nechají zmást či „uplatit“ slevou za kombinaci obou služeb, které se však nedoplňují, alePřečtěte si více o Případ z praxe: Fiasko dvou profesionálních předsedů v jednom SVJ[…]

Jak mít profesionálního předsedu zadarmo nebo skoro zadarmo?

Jak mít profesionálního předsedu zadarmo nebo skoro zadarmo?

Většina lidí si myslí, že profesionální předseda je drahý a že se proto nevyplatí, že je lepší, aby to dělal někdo z vlastníků, byť ne zcela dobře, hlavně, že je to za málo peněz. A jak se říká, za málo peněz, málo muziky. Taková paušalizace je ovšem nesprávná a chybná. Jako u kterékoliv činnosti jePřečtěte si více o Jak mít profesionálního předsedu zadarmo nebo skoro zadarmo?[…]

Problém? Dáme to právníkovi, ten to vyřeší. Omyl!

Problém? Dáme to právníkovi, ten to vyřeší. Omyl!

Tak jako v běžném životě, i v „životě“ SVJ se vyskytují problémy. A není jich zrovna málo. Je to dáno i tím, že SVJ je poněkud specifické a ne každý mu rozumí. Častým problémem jsou dlužníci. To je ještě problém srozumitelný, i když má také svá specifika. Jsou však složitější problémy, např. změna prohlášení (dřívePřečtěte si více o Problém? Dáme to právníkovi, ten to vyřeší. Omyl![…]

Právo vlastníka na informace a nahlížení

Právo vlastníka na informace a nahlížení

Ačkoliv většina vlastníků jednotek, členů SVJ, nejeví zájem o správu společného majetku, najdou se tací, které velmi zajímá, jak SVJ hospodaří, co se děje s penězi, které posílají na účet SVJ jako zálohy. Je znepokojivé, když někteří vlastníci se těmto zodpovědným vlastníkům třeba na shromáždění posmívají, že je zajímají detaily správy společného majetku a hospodaření,Přečtěte si více o Právo vlastníka na informace a nahlížení[…]

Můžeme hlasovat v rámci per rollam e-mailem? Co radí advokáti specializovaní na SVJ

Můžeme hlasovat v rámci per rollam e-mailem? Co radí advokáti specializovaní na SVJ

Dostal se ke mně e-mail časopisu Právní magazín Výbor, ve kterém mě zaujala odpověď na otázku uvedenou v nadpisu tohoto článku. Mnoho členů výborů tento časopis zná, mnoho členů výborů na rady v něm uveřejněné dá. Vzhledem k tomu, že odpověď považuji za velmi nebezpečnou z toho důvodu, že by se jí mnozí členové výboruPřečtěte si více o Můžeme hlasovat v rámci per rollam e-mailem? Co radí advokáti specializovaní na SVJ[…]

Případ z praxe: Tristní znalosti a výkon profesionálního předsedy

Případ z praxe: Tristní znalosti a výkon profesionálního předsedy

Nezájem vlastníků či jejich neochota být členem statutárního orgánu SVJ (výbor či předseda SVJ) v mnoha SVJ řeší tzv. profesionálním předsedou. Ať už předsedou výboru, jako garantem znalostí a odbornosti pro výbor tvořený vlastníky, nebo předsedou SVJ, tedy individuálním statutárním orgánem. O chybách, kterých se vlastníci dopouštějí, kdy vybírají tzv. profesionálního předsedu, jsem psal vPřečtěte si více o Případ z praxe: Tristní znalosti a výkon profesionálního předsedy[…]

Jak jsem hledal advokáta, který by zastupoval vlastníka

Jak jsem hledal advokáta, který by zastupoval vlastníka

Advokátů, kteří by se zabývali problematikou SVJ a rozuměli jí, je velmi málo. Vymáhání dluhů vlastníků pro SVJ nepovažuji za problematiku SVJ, neboť není příliš specifické. Za své dlouholeté působení v této oblasti jsem ještě nepoznal advokáta, který by tomu opravdu rozuměl. Ono přečíst si jen paragrafy vskutku nestačí. Musíte vědět o SVJ a vztazíchPřečtěte si více o Jak jsem hledal advokáta, který by zastupoval vlastníka[…]