Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Shromáždění jako debatní klub, nebo jako orgán, který rozhoduje?

Shromáždění jako debatní klub, nebo jako orgán, který rozhoduje?

Zažil jsem toho poměrně hodně, zažil jsem hodně shromáždění, četl jsem hodně pozvánek na shromáždění a hodně zápisů ze shromáždění. Ve své praxi jsem řešil mnoho problémů, se kterými jsem se setkal. A to nejen problémů, které se týkaly mne, coby osoby, která je členem statutárního orgánu SVJ, ale také problémů, které se týkaly mýchPřečtěte si více o Shromáždění jako debatní klub, nebo jako orgán, který rozhoduje?[…]

Předseda výboru, nebo předseda společenství vlastníků?

Předseda výboru, nebo předseda společenství vlastníků?

Může se na první pohled zdát, že předseda společenství vlastníků je to samé jako předseda výboru SVJ. Mnoho členů výborů má za to, že jde jen o zkratku. Je to velký omyl, který svědčí o malém právním povědomí těchto osob. Není předseda jako předseda Když nejde o to samé, o co tedy jde? Jaký jePřečtěte si více o Předseda výboru, nebo předseda společenství vlastníků?[…]

Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic

Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic

Pozvánka na shromáždění SVJ rozeslalo pozvánku na shromáždění, na které se dostavilo málo vlastníků, shromáždění nebylo schopné usnášení. Rozešli se tedy s tím, že shromáždění bude na podzim, po prázdninách. A tak se stalo. Nesrozumitelný návrh V pozvánce na podzimní shromáždění byl průvodní dopis, ve kterém bylo mj. napsáno v souvislosti s minulým shromážděním toto:Přečtěte si více o Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic[…]

Vlastní kotelna aneb jak se chová Veolia Energie Praha ke svým zákazníkům

Vlastní kotelna aneb jak se chová Veolia Energie Praha ke svým zákazníkům

Jsou centrální zdroje tepla stále tak výhodné jako v minulosti? Mnoho bytových domů je napojeno na centrální zdroj tepla (CZT), jehož prostřednictvím zajišťují ohřev teplé vody a teplo k vytápění domu. Výhodnost, která je zmiňována v nadpisu, neznamená jen ekonomickou výhodnost, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale výhodnost i celospolečenskou, např. častoPřečtěte si více o Vlastní kotelna aneb jak se chová Veolia Energie Praha ke svým zákazníkům[…]

Účetní správcovské firmy nerozuměla účetnictví

Účetní správcovské firmy nerozuměla účetnictví

Většina výborů SVJ spoléhá na odbornost správcovských firem včetně řádného vedení účetnictví Mělo by být normální, že pokud nějaký dodavatel nabízí určité služby, že tyto služby bude poskytovat s odbornou péčí, řádně a profesionálně. Snad všichni mámě nějaké nepříjemné zkušenosti s tím, že nás někdo podvedl, že někdo neposkytl služby v potřebné kvalitě atd. TytoPřečtěte si více o Účetní správcovské firmy nerozuměla účetnictví[…]

Změna vlastníka a předpis záloh

Změna vlastníka a předpis záloh

Neznalost zákona či stanov neomlouvá Změna vlastníka jednotky je běžnou záležitostí. Častým problémem je, že vlastníci na oznámení nabytí vlastnictví zapomínají, resp. o této povinnosti nevědí, ačkoliv by o ní vědět měli, protože je to povinnost daná zákonem. Stanovy si před koupí jednotky musí přečíst každý! Navíc je třeba uvést, že každý nabyvatel jednotky byPřečtěte si více o Změna vlastníka a předpis záloh[…]

Realitní makléři netuší, co znamená oznámení nabytí vlastnictví jednotky

Realitní makléři netuší, co znamená oznámení nabytí vlastnictví jednotky

Oznámení nabytí vlastnictví není doručení protokolu o předání bytu Realitní makléři často nabízejí svým klientům, kupujícím, službu navíc, která obsahuje oznámení nabytí vlastnictví jednotky správci domu, tedy SVJ (případně, když nefunguje výbor, o vše se stará správcovská firma). Již dříve jsem ve svých článcích psal, že mám rád profesionály a co si pod pojmem profesionálPřečtěte si více o Realitní makléři netuší, co znamená oznámení nabytí vlastnictví jednotky[…]

Mantra zvaná důležitý důvod

Mantra zvaná důležitý důvod

Důležitá záležitost = důležitý důvod Kdo se pohybuje v oblasti práva vlastníka v SVJ a jeho uplatňování u soudu, tak jistě zná pojem důležitá záležitost či důležitý důvod. Pojem důležitá záležitost byl uveden v § 13 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a týkal se možnosti obrátit se na soud: Jde-li oPřečtěte si více o Mantra zvaná důležitý důvod[…]

Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl

Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl

O fondu oprav všichni mluví, ale nikdo přesně neví, co to vlastně je Fond oprav je často používaným pojmem. Všichni si myslí, že ví, co to je, ale ve skutečnosti to neví nikdo. V tomto článku se zabývám fondem oprav ve společenství vlastníků jednotek, nikoliv u bytových družstev, od kterých byl převzat, coby pojem. VPřečtěte si více o Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl[…]

Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem

Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem

Proč se některé výbory snaží omezit zastupování na shromáždění? Na tomto webu se zabývám různými nešvary především výborů, kteří si uzurpují více práv, než jim náleží, a na druhou stranu omezují práva vlastníků. Myslí si, že vše, co si na shromáždění schválí, i když je to mimo právní způsobilost SVJ, tak to platí. Leckdy siPřečtěte si více o Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem[…]