Naše služby

Přidejte se ke spokojeným klientům, kterým jsme pomohli udělat pořádek v jejich SVJ či uplatnit svá práva vlastníka.

Pro společenství vlastníků jednotek

Našimi službami pomáháme členům výborů nebo předsedům SVJ splnit podmínky § 159 občanského zákoníku. Členům statutárních orgánů často radíme v oblasti fungování SVJ - např. nastavení vnitřních procesů a postupů, vymáhání povinností vůči členům SVJ, vyúčtování a rozúčtování nákladů apod. Účelné hospodaření s financemi je jednou z důležitých činností SVJ. V praxi však často statutární orgán přenechává tyto záležitosti správcovské firmě, což je velká chyba. Mnoho SVJ využívá drahé bankovní služby, ačkoliv je mohou mít zdarma. Dalším velkým problém je často špatně nastavené pojištění domu a odpovědnosti. Nepochopitelné je, jak se mnoho SVJ vzdává kontroly nad financemi tím, že s jejich penězi disponuje správcovské firma! Těm členům výboru, kteří si uvědomují svou velkou zodpovědnost a důležitost funkce, pomáháme se zvládnutím úskalí a problémů, které souvisí s výkonem jejich funkce.

Pro vlastníky jednotek

Vlastníkům nejčastěji radíme, jak postupovat v případě, že výbor či předseda SVJ neplní povinnosti statutárního orgánu, odmítá poskytnout informace o hospodaření. V této souvislosti často dochází k šikanóznímu jednání statutárního orgánu vůči vlastníkovi. Velmi častým problémem je vyúčtování. Vlastníci nedostávají vyúčtování nákladů na správu domu a pozemku, dostávají pouze vyúčtování nákladů na služby dle zákona č. 67/2013 Sb. Vlastníci tak vůbec neví, kolik je správa jejich majetku stojí a zda je efektivní. Vlastníci neví, zda jsou náklady na správu domu a pozemku rozúčtovány na jednotlivé vlastníky v souladu se zákonem a stanovami. Tzv. fondy oprav, o kterých málokdo něco skutečně ví, jsou většinou jen neprůhlednou černou dírou.

Unikátní softwarové řešení pro správu SVJ

Mnoho firem nabízí informační portály pro SVJ. Žádný však neobsahuje komplexní řešení pro správu SVJ. Dosud chyběl takový portál či software pro SVJ, který by kromě informační funkce obsahoval i tak důležité funkce, jako je zpracování vyúčtování a rozúčtování služeb (včetně tepla a teplé vody dle právních předpisů, nemusíte tedy za to platit dalšímu externímu dodavateli) a nákladů na správu domu a pozemku, dále sledování insolvenčního rejstříku, popř. sledování změn na katastru nemovitostí atd. Jsou SVJ, která si vše dělají svépomocí, pro ně je toto řešení ideální. Naše řešení obsahuje vše potřebné pro řádný chod SVJ včetně účetnictví. Na vývoji tohoto řešení spolupracujeme 2 roky. Naše řešení správy domu je nepostradatelným pomocníkem statutárních orgánů SVJ (výbor či předseda SVJ).

Začněte řešit problémy vašeho SVJ hned!

Blog