O nás

Problematikou vlastnictví jednotek (bytů či nebytů) se zabýváme přes deset let. Máme 10leté zkušenosti v působení ve výboru SVJ, s řízením a řešením problémů SVJ. A problémů v SVJ je mnoho.

Mezi naše hlavní aktivity patří finanční zprostředkování (pojištění, úvěry, investování apod. – prostřednictvím sesterské společnosti Finservis.com s.r.o.), kterým se zabýváme již od roku 1996. V této oblasti poskytujeme velmi kvalitní a nadstandardní služby, které oceňují naši nároční klienti. V této souvislosti spolupracujeme s marketingovými agenturami, které si u nás objednávají srovnání finančních produktů či analýzy.

V oblasti vlastnictví jednotek poskytujeme široké portfolio služeb na míru dle požadavků našich klientů. Naše znalosti jsem velmi obsáhlé a dokážeme poradit, jak úspěšně řídit SVJ ke spokojenosti vlastníků jednotek – členů SVJ. A naopak vlastníkům dokážeme poradit, jak úspěšně řešit problémy SVJ, které vzniknout díky neschopnosti jejich výboru či předsedy SVJ, jak se úspěšně domáhat svých práv.

Tato problematika je bohužel pro běžného občana velmi nesrozumitelná a členové výboru zpravidla ani neví, co je účelem SVJ, co je jejich povinností a jak řešit problémy v SVJ. Nelze se pak divit, že vlastníci se v této problematice zpravidla také nevyznají. To má jeden nepříznivý následek – svěření se zcela správcovské firmě, která zajišťuje chod SVJ, nicméně odpovědnost však nemá správcovská firma, ale výbor či předseda SVJ, tedy statutární orgán!

Naše zkušenosti dokazují, že správcovské firmy nemají příliš velké znalosti problematiky SVJ, především je velmi podceňován právní rámec. Stále se setkáváme s jakýmisi tajemnými fondy oprav, o kterém všichni tvrdí, že ví, co to je, ale nikdo to není schopen přesně určit. Tzv. fondy oprav však často bývají takovou černou dírou, kde bez kontroly mizí peníze.

Naším cílem je dosáhnout toho, aby si jak členové výboru (předseda SVJ), tak vlastníci uvědomili, že je velmi důležité, aby se sami starali o svůj majetek, ne aby to dělala správcovská firma. Ti, kteří to již dělají, sami vědí, kolika pochybení správcovská firma v jejich případě dopustila. SVJ musí mít kontrolu nad všemi dodavateli SVJ, tedy i správcovskou firmou, pokud ji má!

Především chceme, aby se SVJ spravovala řádně a tak, jak by se spravovat měla – odpovědně, průhledně, odborně a s patřičnými znalostmi. Aby členové volených orgánů věděli, jak to mají dělat. A také aby vlastníci věděli, jak se to má dělat. To je účelem těchto webových stránek – pomoci všem, kteří chtějí dělat věci lépe. 
Obdobnou zkušenost máme i s advokáty. Najít advokáta (advokátní kancelář), který se vyzná v této poměrně složité problematice, je schopen si ji nastudovat a porozumět ji, není jednoduché. Bez dobrých znalostí to laik těžko posoudí. Naštěstí jsme advokátní kancelář po delší době našli. Ono je něco jiného vymáhat dluh pro SVJ (což nepovažujeme za specifické pro SVJ) a něco jiného je pochopení a znalost účelu a fungování SVJ a právních poměrů uvnitř SVJ. O tomto najdete jeden důkaz na konci této stránky – Naše causa – uspěli jsme u soudu proti SVJ. Velmi smutné je, že šlo o právně velmi jednoduchou záležitost, přesto to advokátní kancelář nezvládla. Zaplatit si však za takto mizernou službu nechala a peníze nevrátila.

Dokonce jsme i zažili causu, kdy advokát protistrany ani nevěděl, že v případě, kdy je již provedeno (řádné) vyúčtování služeb, nemůže žalovat zálohy! Přitom stačilo vyhledat si judikaturu. V tomto případě nešlo o spor v rámci SVJ, ale dvou podnikatelských subjektů, nicméně šlo o zákon o službách. Jednalo se o advokáta, který byl v advokacii činný hodně dlouho. Tato causa skončila dokonce u Ústavního soudu ČR, protože advokát žalované pochybil, což však svému klientovi zprvu nepřiznal a nechal si od něj bez ostychu zaplatit náklady, které však chtít neměl, protože tuto situaci zavinil svým pochybením. Klient s tímto advokátem (zcela logicky) další spolupráci, která trvala mnoho let, ukončil. Velké zklamání. Důvěřuj, ale prověřuj!