Naše ostatní služby

Poradenství pro vlastníky jednotek a společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Naše velmi široké a hluboké znalosti v oblasti vlastnictví bytů (společenství vlastníků jednotek) jsou zárukou kvalitního poradenství pro ty, kteří jsou odpovědnými vlastníky a chtějí vykonávat své vlastnické právo (vlastnictví zavazuje!) v souladu s právem, ale také pro odpovědné členy výborů SVJ, kontrolních komisí apod. Založili jsme také zjednodušené webové stránky, které se týkají správy SVJ.

Naše dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že takové služby (na odborné a profesionální úrovni) u nás velmi chybí. Ani správcovské firmy nejsou garancí správného fungování SVJ.

JSTE ČLENEM VOLENÉHO ORGÁNU SVJ (VÝBOR, KONTROLNÍ KOMISE APOD.) A POTŘEBUJETE ZÍSKAT POTŘEBNÉ ZNALOSTI K VÝKONU FUNKCE ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU VE SMYSLU § 159 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU?

NAŠE SLUŽBY VÁM POMOHOU KE SPLNĚNÍ PODMÍNEK § 159 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU O PÉČI ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE!

Právní úprava je v oblasti vlastnictví poměrně složitá a tato problematika je hodně náročná na její pochopení. Mnoho informací je třeba hledat v judikatuře. Není proto překvapivé, že ani mnoho právníků (advokátů) jí nerozumí. Jednoduše proto, že jí nedělají a není jednoduché (vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem) ji nastudovat během krátké doby.

Máme pro vás řešení v podobě konzultací či poradenství v řešení konkrétního problému v rámci SVJ. Pokud máte zájem o tyto služby, vyplňte prosím formulář na konci této strany.

Jeden křiklavý příklad z praxe, který jsme nedávno řešili. Advokát (z jedné větší advokátní kanceláře) nebyl schopen rozlišit rozdíl mezi vlastníkem, nájemcem a uživatelem bytu! Přitom rozdíly jsou markantní už jen v právních vztazích mezi nimi a pochopitelně i mezi nimi a SVJ.   V tomto případě se na advokátní kancelář obrátili členové výboru SVJ s žádostí o právní pomoc. Tato advokátní kancelář vypracovala také stanovy údajně na míru tohoto SVJ. Přestože byl statutárním orgánem výbor, ve stanovách byl jako statutární orgán uveden předseda SVJ! Členové výboru byli s těmito stanovami spokojeni, jak uvedli. Kdyby si je jen přečetli a měli základní znalosti problematiky, zjistili by to, co nezjistila advokátní kancelář, že koupené stanovy na míru jsou paskvil, který obsahuje absurdní ustanovení apod.!Problémy se také často objevují ve vyúčtování. Poměrně hodně (především SVJ, která vznikla privatizací) neprovádí vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, ale jen záloh na služby. Důvodem je to, že správcovská firma tomu nerozumí a u SVJ, která nevznikla v novostavbách, je důvodem i tradice, že se rozúčtovaly pouze služby, jako když byli vlastníci jen nájemci.

Další problémy nalézáme ve vedení účetnictví, které není vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb. Často se stává, že účetní sice tyto právní předpisy zná, ale nerozumí jim, proto účtuje špatně.

Být vlastníkem jednotky (bytu, nebytu) znamená mít práva a povinnosti s tím spojené.

Vzhledem ke složitosti této oblasti většina vlastníků neví, jaká mají práva a povinnosti nejen mezi sebou (spoluvlastnictví společných částí domu a pozemku), ale ani vůči SVJ, tedy společenství vlastníků jednotek, jako správci jejich společného majetku. Je velmi znepokojivé, že drtivá většina členů výboru (popř. pověřených vlastníků, předsedů SVJ) vůbec neví, co SVJ je, co je v jeho působnosti a jaký je jeho účel.

Naše služby využívají zodpovědní vlastníci, kteří bojují proti zlovůli neznalých členů výborů, ale také zodpovědní členové výborů (statutárních orgánů), kteří chtějí vykonávat svoji funkci v souladu s § 159 občanského zákoníku.

V čem můžeme pomoci zodpovědným členům statutárních orgánů SVJ?

V čem můžeme pomoci zodpovědným vlastníkům jednotek (bytů, nebytů)?