Poradenství

Poradenství v oblasti řádného fungování SVJ, právní úprava a další

 • péče řádného hospodáře – ust. § 159 občanského zákoníku
 • povinnosti SVJ, statutárního orgánu, příp. dalších volených orgánů
 • právní způsobilost SVJ – rozhodování v rámci SVJ a mezi vlastníky
 • činnost SVJ a její právní úprava, judikatura
 • řešení problémových situací v SVJ – konflikty, dlužníci apod.
 • revize (kontrola) smluv uzavřených SVJ
 • organizování výběrových řízení
 • a další

S čím si často členové statutárního orgánu SVJ nevědí rady a co je zajímá?

 • Jak postupovat v případě dlužníků?
 • Jaký právní vztah má SVJ vůči nájemcům a naopak?
 • S kým má SVJ jednat v případě, že vlastník byt pronajímá?
 • Může SVJ započíst přeplatek z vyúčtování vůči nezaplaceným zálohám za nové účtovací období?
 • Jakým způsobem se podílí vlastníci na nákladech na správu domu a pozemku?
 • Co patří mezi náklady na správu domu a pozemku, co mezi služby poskytované jednotkám a co mezi ostatní?
 • Musí mít SVJ v souvislosti s novým občanským zákoníkem nové stanovy?
 • Co je krátkodobá a co dlouhodobá záloha a jaké je jejich použití?
 • Musí výši záloh na správu domu a pozemku schvalovat shromáždění?
 • Může být výše záloh na správu domu a pozemku libovolně vysoká?
 • Jak vysoká má být výše záloh na správu domu a pozemku?
 • Jaká je výše příspěvku na náklady na správu domu a pozemku?
 • Jak vysoké mají být zálohy na služby, které SVJ poskytuje jednotkám podle zákona č. 67/2013 Sb.?
 • Co je příspěvek a co je záloha?
 • Může být použití peněz SVJ (složených záloh) v rozporu s účelem jejich svěření zpronevěrou (§ 206 trestního zákona)?
 • Je rizikové platit zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby přímo na účet správcovské firmy a ne na účet SVJ?
 • Jsou stanovy SVJ závazné (účinné) i pro nájemce?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši příspěvku na správu domu a pozemku?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši záloh na správu domu a pozemku?
 • Je možný jiný způsob přispívání na náklady na správu domu a pozemku než podle spoluvlastnického podílu?
 • Jak zajistit, aby se na nájemce vztahovala pravidla používání společných částí (prostorů) domu uvedená ve stanovách?
 • Kdy vzniká členství v SVJ?
 • Proč je důležité vědět přesné datum vzniku členství v SVJ?
 • A mnoho dalších často velmi specifických otázek, na které je třeba znát správnou odpověď

Chcete využít tuto službu? Vyplňte prosím kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Kontrolní otázka: