Profesionální předseda

Výkon funkce člena statutárního orgánu (předseda společenství vlastníků, předseda výboru)

Nedostatečný zájem členů SVJ o výkon funkce člena výboru či předsedy společenství vlastníků znamená, že SVJ musí zajistit výkon funkce profesionála, který není členem SVJ

  • Tato služba zahrnuje plný výkon funkce – tuto službu poskytujeme na základě vyhodnocení konkrétního SVJ. Je to proto, že statutární orgán má dělat manažerskou práci, někteří mají představu, že bude dělat i činnosti, např. které dosud dělala správcovská firma, ale bezúplatně.
  • Výkon funkce je vykonáván transparentně. Všichni členové SVJ mají možnost seznámit se z důležitými dokumenty, které jsou zveřejňovány na webu SVJ a mají tak možnost sledovat, co se v SVJ děje. Všichni členové také mají přehled o tom, kdo a kolik SVJ dluží či jaký má přeplatek. Mohou tak kontrolovat činnost statutárního orgánu. Právo kontrolovat má každý člen SVJ, nejen kontrolní komise apod. K důležitým záležitostem se mají možnost vyjádřit všichni členové SVJ v diskuzi prostřednictvím fóra, každý člen SVJ může založit téma k diskuzi.
  • Odměna je za výkon funkce, ne za činnosti, které do výkonu funkce nespadají (např. činnosti správcovské firmy), byť se mnohou smluvně ujednat za úplatu.

Předseda SVJ

Většinou je u jiných společností poskytována jen možnost výkonu funkce předsedy SVJ. Poskytujeme také možnost výkon funkce předsedy výboru, protože se stává, že nikdo ze zájemců o funkci člena výboru nechce však být předsedou výboru, bez toho je však výbor neschopný jakékoliv činnosti, neboť předseda nejenže organizuje činnost výboru, ale také je jeho podpis nezbytný při písemném právním jednání.

Předseda výboru je velmi náročná a odpovědná funkce, neboť nefunguje-li řádně předseda výboru, výbor je ochromen. Tato funkce vyžaduje značné znalosti, neboť je to právě předseda výboru, který velmi výrazně ovlivňuje práci výboru.

Proč poskytujeme službu výkon funkce jen omezeně? Je to z toho důvodu, že pokud se má tato funkce vykonávat řádně, je to nejen časově náročné. Preferujeme, pokud pomáháme SVJ formou konzultací a poradenství, jak dělat věci lépe a v souladu s právními předpisy a stanovami. Tímto způsobem pomůžeme více SVJ, což je náš cíl.

Jaké činnosti vykonává statutární orgán?

Statutární orgán provádí veškeré činnosti pro zajištění řádného fungování SVJ (obdobně jako jednatel u s.r.o. či představenstvo u akciové společnosti apod.). To je upraveno občanským zákoníkem a také stanovami. Mnoho lidí se mylně domnívá, že předseda společenství vlastníků je takový domovník, a že má hlavně „běhat“ po baráku. To je velký omyl! Jeho činnost je především manažerská a jeho práce hlavně duševní, neboť on musí analyzovat různé situace, podmínky, smlouvy, musí mít dostatečné znalosti, aby mohl správně postupovat, rozhodovat a organizovat činnost společenství.

Bez potřebných znalostí nelze funkci řádně vykonávat, resp. lze, ale díky neznalosti vznikají velké neúmyslné škody. A dobrý manažer něco stojí. Na druhou stranu se mnohokrát zaplatí díky tomu, že nevzniknou nedbalostní (či „neznalostní“) škody, které mohou být, a také bývají, vysoké. Bohužel osoby bez patřičných znalostí tyto škody nezjistí.

Předseda výboru, nebo předseda společenství vlastníků?

Preferujeme variantu předseda výboru SVJ, protože umožňuje zapojení vlastníků do rozhodování statutárního orgánu. Členové volených orgánů SVJ mají problém s tím, že neví, co mají dělat, neznají problematiku SVJ, neorientují se v ním atd., a proto dělají chyby. Ty chyby stojí vlastníky peníze. Velké peníze, jenže si to neuvědomují, protože o nich většinou ani netuší! Volba profesionálního předsedy výboru SVJ je proto ideální. To však neznamená, že ostatní členové výboru jsou do počtu! Také mají svoji práci, ideálně v takové oblasti SVJ, které rozumí, která je jim blízko. Neplést si takové členy výboru s kontrolním orgánem!

Předseda SVJ je jednočlenný statutární orgán. V některých případech je to možná volba, pokud není možné získat členy SVJ do výboru s tím, že tu složitou problematiku SVJ za ně vyřeší profesionální předseda výboru. Ne každý profesionální předseda však problematice SVJ musí rozumět. A nezáleží na tom, že dělá profesionálního předsedu pro mnoho SVJ.

Zásada souladu se zákony a stanovami

Při výkonu funkce dbáme na to, abychom vždy jednali v souladu se zákony a stanovami, což se někomu může zdát jako samozřejmé, v praxi to však běžné není. O tom se dnes a denně přesvědčujeme. Problém je stále ten samý: neznalost a dokonce ani neochota si přečíst aspoň stanovy a řídit se jimi. To není nějaký formalismus, ale všechno má svůj řád. A pořádek přece dělá přátele.

Chaos v SVJ je to poslední, co si rozumný člen SVJ může přát, o výboru nemluvě. Někdy se to může zdát jako zbytečná byrokracie, ale kdo si uvědomuje důsledky toho, když někdo něco nedodržuje… Může to mít vážné důsledky, často vzniká SVJ a tím členům SVJ, vlastníkům jednotek, škoda. Škody z neznalosti a nezodpovědnosti nejsou malé. SVJ není v žádném případě nějaký spolek přátel domu, jak si někdo může myslet, ale správce společného majetku!

Transparentní hospodaření

Vlastníci mají často problém získat od svých „amatérských“ výborů informace o hospodaření SVJ, ne každý výbor zpřístupní např. hlavní knihu či deník, to jsou základní účetní knihy, v nichž je zapsána každá položka, každý účetní případ. Někdy se stane, že výbor poskytne např. obratovou předvahu či hlavní knihu souhrnně po účtech, nikoliv po položkách, aby nebylo vidět, co všechno je zaúčtováno. Také se některé výbory snaží získání těchto informací odradit či znepříjemnit a tak vyžadují nahlížení do listin, ačkoliv tyto účetní knihy je snadné poskytnout v PDF (elektronické podobě), to umí každý účetní program.

My vám garantujeme, že na vyžádání kteréhokoliv vlastníka, zašleme tyto účetní knihy SVJ v elektronické podobě.


S požadavkem na výkon funkce nás oslovte pouze v případě, že jste, na základě zde uvedených informací (viz také blog), přesvědčeni o tom, že problematice rozumíme, velmi dobře se v ní orientujeme a máme všechny předpoklady pro řádný výkon funkce. Málokdo své odborné kvality tak otevřeně prezentuje, jako my. Toto je naše prezentace. Jde nám o to, abychom vykonávali funkci v takovém SVJ, ve kterém vědí, proč nás chtějí. 

Tuto službu nabízíme jako pomoc těm, kteří chtějí zajistit řádný chod SVJ, protože víme, jak těžké je sehnat odborníka, který těmto věcem opravdu rozumí. Nepotřebujeme tuto službu prodávat, jako dělají správcovské společnosti či dokonce někteří advokáti, které tím chtějí pomoci hlavně sobě.

Chcete využít tuto službu? Vyplňte prosím kontaktní formulář.

Pokud vybíráte jen podle ceny, nikoliv podle znalostí, zkušeností a schopností, protože nic jiného nejste schopni posoudit, nekontaktujte nás prosím s tím, že chcete cenovou nabídku na výkon funkce. Naše služby nejsou levné, ale na druhou stranu nejsou ani drahé. Kvalitu za nízkou cenu nikdo soudný nemůže očekávat. Kontaktujte nás jen v případě, že na základě této prezentace víte, že právě naše služby chcete a potřebujete. Děkujeme za pochopení. Ušetříme tím náš i váš čas.


Doporučujeme vám k přečtení tyto články, které se týkají výkonu funkce či výběru profesionálního předsedy:

Kontaktní formulář

    Kontrolní otázka (kvíz):