Správa datové schránky

Od 1. 1. 2023 budou mít všechna SVJ ze zákona automaticky zřízenu datovou schránku (pokud ji již nemají), která bude pro SVJ povinná. Více informací najdete na tomto webu. Jste na to připraveni?

Orgány veřejné moci (soudy, úřady, policie atd.) tak budou s SVJ komunikovat výhradně prostřednictvím datové schránky, už nikdy vám nepošlou dopis či úřední psaní poštou, vše jedině do datové schránky. I pro datové schránky platí v tomto případě fikce doručení, tzn. že po 10 dnech od doručení do datové schránky je zpráva považována za doručenou se všemi právními důsledky, i když jste si ji nepřečetli! Proto je nezbytné, aby SVJ zajistilo správu (obsluhu) datové schránky buď vlastními silami, což může být pro mnohé problém, nebo prostřednictvím jiné osoby.

Pozor na fikci doručení!

Doručovat zprávy do datové schránky však mohou i vlastníci a další osoby (tzv. poštovní datové zprávy – PDZ), nejen orgány veřejné moci. Od letošního roku platí i pro tyto zprávy fikce doručení! Po 10 dnech se zpráva považuje za doručenou, i když jste si ji nepřečetli. To může mít nedozírné následky!

Členové výboru některých SVJ nepoužívají výpočetní techniku a nemají kompetence k tomu, aby datovou schránku mohli obsluhovat, a bojí se, že by mohli nějakou důležitou datovou zprávu nepřečíst a způsobit případně škodu SVJ nebo jiné nepříjemné důsledky. Pro taková SVJ je určena právě služba správa datové schránky, kdy tuto povinnost a odpovědnost přebíráme my.

Obecně doručování nelze podceňovat. Bohužel známe hodně SVJ, která dokonce nemají ani obyčejnou poštovní schránku! To je jedním z důkazů, že SVJ není řádně spravováno. U takových SVJ zasílají faktury dodavatelé správcovské firmě, protože u nich mají tuto adresu uvedenou jako doručovací. Ale napsat SVJ mohou nejen dodavatelé, ale také soudy či jiné osoby. A nepřebírání pošty je opravdu hazard. Datové schránky mají výhodu, že ji nemáte fyzicky a může jí spravovat (obsluhovat) kdokoliv na dálku.

Informaci o ceně za správu datové schránky najdete v ceníku služeb.