Vlastní kotelna aneb jak se chová Veolia Energie Praha ke svým zákazníkům

Jsou centrální zdroje tepla stále tak výhodné jako v minulosti?

Mnoho bytových domů je napojeno na centrální zdroj tepla (CZT), jehož prostřednictvím zajišťují ohřev teplé vody a teplo k vytápění domu.

Výhodnost, která je zmiňována v nadpisu, neznamená jen ekonomickou výhodnost, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale výhodnost i celospolečenskou, např. často diskutovaný příznivější vliv na životní prostředí (ovzduší) oproti lokálním zdrojům.

Jsou plynové domovní kotelny jsou opravdu takovým ekologickým nebezpečím?

V době dávno minulé, kdy se topilo převážně méně kvalitním hnědým uhlím, měly CZT přínos, protože spaliny byly odváděny vysokým komínem do atmosféry a tudíž neobtěžovaly své blízké okolí. Tyto CZT na pevná paliva měly také odlučovač popílku, takže i znečištění ovzduší popílkem bylo menší. V jedné takové výtopně jsem koncem 80. let rok pracoval v dělnické profesi (staral jsem se mj. o zauhlování a především jsem odvážel vozíky se škvárou a popílkem), takže toto prostředí docela znám.


Avšak v době, kdy se topí zemním plynem a účinnost kotlů je zhruba stejná jak u CZT, tak u domovních kotelen, je neustálé protěžování CZT poněkud nelogické. Sice nejsem v této oblasti odborník, ale je evidentní, že u dálkového vytápění vznikají nezanedbatelné ztráty tepla jeho distribucí do místa spotřeby. Toto teplo se musí vyrobit, dojde tedy k zatížení životního prostředí, ale není nijak využito, resp. ne k účelům, k jakým bylo vyrobeno.

U domovních kotelen je teplo vyráběno přímo v místě spotřeby a nedochází tudíž ke ztrátám tepla při jeho distribuci od zdroje do místa spotřeby. Stačí tedy vyrobit méně tepla, protože se sníží ztráty, méně se tedy zatíží životní prostředí. A to nepočítám možnost zapojení alternativních zdrojů tepla jako jsou solární panely apod. U CZT s tím musí souhlasit teplárna. A protože zisk teplárny závisí na množství prodaného tepla, tak je v jejím zájmu dodatečné ekologické (zelené) zdroje tepla nepovolit.

Teplo dodávané z CZT je většinou drahé

Naše SVJ se od začátku potýkalo s tím, že cena za 1 spotřebovaný GJ byla někdy i skoro dvojnásobná, než u jiných zdrojů, a pohybovala se v některých případech i kolem 800 Kč za 1 GJ spotřebovaného tepla. To byly náklady našeho SVJ. Některým SVJ se podařilo překročit i cenu 900 Kč za 1 GJ.

Veolia Energie Praha (dříve to byla Pražská teplárenská LPZ) používá mj. dvousložkovou cenu. Jedna část pokrývá fixní náklady a druhá variabilní, tedy cenu plynu. Díky vysokým paušálním platbám, díky špatně nastaveným výkonům vycházela cena tepla z CZT tak draze. A teplárně to vyhovovalo.

Na základě naší nespokojenosti s cenou i arogantním způsobem jednání tehdejší Pražské teplárenské, jsme se rozhodli pro výstavbu vlastní plynové kotelny.

Vlastní kotelna – Veolia Energie Praha nám dělala problémy

Příprava trvala několik let; mezitím se změnil vlastní teplárny a název na Veolia Energie Praha. To už jsme měli podanou žádost na stavebním úřadě. Všechna vyjádření dotčených orgánů byla kladná a nic nebránilo, aby stavba byla povolena.

Jenže… Když jsme před několika lety jednali o ceně s Veolia Energie Praha s tím, že mám v přípravě vlastní kotelnu, Veolia Energie Praha nám nabídla speciální nabídku s o něco nižší cenou (na papíře, nevíme, jak by to fungovalo v reálu), ale museli jsme podepsat smlouvu na několik let. To se nám nelíbilo, protože ta cena nebyla taková, jakou jsme očekávali.

Na nabídku jsme nepřistoupili. Paní vedoucí nám pohrozila, že nám mohou dělat při stavebním řízení na vlastní plynovou kotelnu problémy. A také dělali!


Vazalové Veolia Energie Praha

Veolia Energie Praha se na první vydání stavebního povolení odvolala, pro drobné procesní chyby to magistrát vrátil. Veolia Energie Praha se odvolala také na již správně vydané stavební povolení, které magistrát zamítl, a stavební povolení je již pravomocné. Veolia Energie Praha podávala stále námitky s velmi přihlouplou argumentací, ale cílem bylo co nejdéle nás udržet v pro nás nevýhodném, vazalském obchodním vztahu. 

Každý rok v tomto „výhodném“ vztahu nás stojí více než půl miliónu ročně! Kdyby se Veolia Energie Praha neodvolala, tak jsme ušetřili více než 1 milión Kč. Velmi výhodné! Ale pro Veolia Energie Praha.

Veolia Energie Praha tímto chováním ke svým zákazníkům sice získala 2 roky zisku z našeho obchodního vztahu, ale ztratila důvěru, a to je k nezaplacení. Pro slušné firmy je to k nezaplacení. Bylo to pro ní obrovské reputační riziko, které kvůli zisku podstoupila.

Je pravda, že skupina Veolia nemá v naší zemi dobrou pověst díky distribuci vody, proběhlo to dříve i médii. Je vidět, že politikou francouzské skupiny Veolia v České republice je jen „drancování“, když to napíšu velmi expresivně. Prostě „vytřískat prachy“ a pak, když už se znemožním, ztratím důvěru, odejdu z trhu a jdu „drancovat“ jinam.

Na partnerství zapomeňte

Požádali jsme Veolia Energie Praha, aby nám sdělila osobu, která je pověřena k tomu, aby zajistila součinnost při odpojení. Na naši žádost však neodpověděla a ani za několik měsíců nám kontakt na tuto osobu neposlala. To tehdejší Pražská teplárenská, když jsme po ní vyčíslení chtěli, nám ho poslala. Ještě větší arogance, než jsme čekali.

Když čtu ty srdceryvné reklamní články v různých časopisech a novinách, jak je s Veolia Energie Praha super partnerství, které je výhodné, a pak poznáte na vlastní kůži, jak to doopravdy je, říkám si, kolik lidí na ty sladké řeči skočí.

Ve výroční zprávě Veolia Energie ČR za rok 2018 si na straně 6 přečtete Hlavní hodnoty společností ze skupiny Veolia, a.s. Mezi ně patří:

“Orientace na zákazníka: Veolia tuto hodnotu uplatňuje především snahou o stále vyšší efektivitu a kvalitu svých služeb. Veolia prosazuje transparentnost a etická pravidla jako podmínku pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Veolia svým zákazníkům naslouchá a dodává vhodná a inovativní řešení odpovídající jejich technickým, ekonomickým a ekologickým požadavkům. Respekt: Respektování je vůdčím principem jednání všech zaměstnanců skupiny Veolia. Odráží se v dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů skupiny a v projevování úcty vůči ostatním .”

Jak je vidět, skupina Veolia se ve skutečnosti chová jinak, než nám říká. Není jediná, to je pravda. Je to takový zvyk, že hodnoty jako slušnost, respektování druhého, jeho volby atd. ustupují tomu jedinému kritériu, a tím jsou peníze. Smutné, že?

Cílem tohoto článku není někoho poškodit, ale podat zprávu o tom, co jsem zažil na vlastní kůži. I v článku Účetní správcovské firmy nerozuměla účetnictví, jsem psal o tom, jak je důležité vybrat si slušného, seriozního obchodního partnera, dodavatele, který ctí to, co řekne, ctí smlouvy atd. Tím se přejde mnohým dlouhým a nepříjemným problémům. Ještě mám pro vás připraven další zážitek s jedním dodavatelem, o tom jindy.

Vítězí teplárenská lobby?

Na závěr mi to nedá, abych nezmínil, vzhledem k tomu, co jsem psal v úvodu, že mám dojem, že v našem státě vítězí teplárenská lobby a její zájmy. Je to hodně dobrý byznys a prakticky se nemusíte starat o zákazníky. Kdo se jednou připojí, jen tak neodejde. A když bude chtít, tak mu bude teplárna vyhrožovat, že mu „zatopí“, a bude dělat vše pro to, aby to odpojení nastalo co nejdéle.

I ministr životního prostředí preferuje CZT; vláda to dokládá tím, že snížila DPH z 15 % na 10 %. Proč? A pak chtějí zdražit plyn pro domovní kotelny zvýšením daně. Pro lidi, jak jinak. 🙂 Asi chtějí snížit závislost lidí na teple nebo co…

Pokud by teplo z CZT nebylo tak drahé, ale jen o něco dražší než teplo vyráběné v místě spotřeby, tak by se snad každý rád připojil, protože je to bez starostí, ale u nás musíte počítat, že za to budete muset hodně zaplatit. A je jen na každém, aby posoudil, zda chce přispívat na slušné zisky tepláren, nebo radši ušetří peníze sobě. Nikdo nikoho nemůže nutit, aby odebíral teplo z CZT.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..