Reakce ProfiPředseda, s.r.o., na článek Případ z praxe: Profesionální předseda navrhuje do stanov omezení práva vlastníků na zastupování a zavedení nucené práce!

Když jsem psal článek Případ z praxe: Profesionální předseda navrhuje do stanov omezení práva vlastníků na zastupování a zavedení nucené práce!, tak jsem očekával, že se ozve ProfiPředseda, s.r.o. či PRODOMIA, s.r.o. Takovéto firmy zpravidla sledují, co kdo o nich kde píše. I v tomto případě platí pořekadlo o potrefené huse, které všichni dobře známe. Nečekal jsem, že budu požádán o spolupráci, abych jim pomohl zkvalitnit poskytované služby, případně poradil, jak tomu předejít apod. Nicméně to, co mi bylo zasláno, jsem nečekal. Asi mám poněkud jiné představy o profesionalitě a slušnosti. Vlastně, co jiného jsem mohl čekat podle toho, co jsem věděl a zmínil v dotčeném článku. Bylo to tak na stejné úrovni.

Výzva ke stažení obsahu s nepravdivými výroky a zveřejnění omluvy

Tak vida, článek obsahuje údajně nepravdivé výroky, ale ve výzvě nebyl uveden ani jeden údajně nepravdivý výrok. A přesto se mám omluvit za tyto neexistující nepravdivé výroky! To je drzost a arogance, viďte? To koneckonců koresponduje i s obsahem uvedeného článku. Nelze očekávat, že když je někdo arogantní a drzý k ostatním, že nebude drzý a arogantní i ke svým klientům. Výzvu si můžete přečíst níže, sami posuďte.

Jak sami vidíte, výzva obsahuje nekonkrétní, obecné, univerzální fráze a tvrzení, která však ničím nebyla doložena, nicméně, co jsem napsal, to je pravda a jsem schopen to prokázat. A za pravdu se omlouvat nebudu. Měly by se omlouvat naopak ProfiPředseda, s.r.o., a PRODOMIA, s.r.o.

Předžalobní výzva

Než jsem stačil reagovat, dorazila předžalobní výzva, kterou si můžete přečíst níže. Článek je údajně nepravdivý ne proto, že obsahuje nepravdy, ale proto, že zdrojem pro jeho vydání bylo jediné tvrzení jednoho z členů SVJ a neobsahuje skutečný popis událostí, které se odehrály v rámci dotčeného SVJ. Já jsem mimochodem neuvedl, o jaké SVJ se jedná, přesto paní Ferrová ví, co se skutečně odehrálo, škoda, že to nesdělila a neprokázala. Na rozdíl ode mě. Já jsem uvedl citace komunikace mezi vlastníkem a zástupcem ProfiPředseda, s.r.o.

Co je na citacích komunikace nepravdivé? Kdyby stejné dotazy vznesli všichni vlastníci, zástupce ProfiPředseda, s.r.o., by reagoval jinak? Určitě ne. Uvedl jsem zkušenost jednoho vlastníka, pravdivou. Nikde jsem neuvedl, že je to zkušenost více či všech vlastníků. I když by byla nepochybně stejná.

Všimněte si, že důvodem požadavků jsou údajně uvedené nepravdivé údaje, ačkoliv žádný nepravdivý údaj nebyl ve výzvě (opět) uveden, natož prokázán. Zajímavé také je, že paní Ferrová píše za společnost ProfiPředseda, s.r.o., ale v předžalobní výzvě uvádí, že se nepravdivé údaje týkají společnosti PRODOMIA, s.r.o. Je to takové zmatené. Za povšimnutí však stojí tvrzení paní Ferrové, že „nepravdivost údajů můžeme v rámci soudního řízení bez problémů prokázat“. Které jsou však ty nepravdivé údaje, to mně paní Ferrová opakovaně nesdělila. Také vám to připadá hodně divné? Tak hlavně, že to bez problémů prokáží u soudu. 🙂

Toto celé se opravdu nepovedlo. Nic konkrétního, jen samé obecné fráze, např. „Samotné uveřejnění nepravdivého údaje, dotýkající se dobré pověsti naší Společnosti, zakládá zpravidla neoprávněný zásah do této dobré pověsti, když přesáhl určitou přípustnou intenzitu takovou měrou, kterou již v demokratické společnosti tolerovat nelze.“ A o který nepravdivý údaj jde??? Je to marné, je to marné, je to marné.

Nepřezkoumatelné odůvodnění paní Ferrové

Odůvodnění požadavků paní Ferrové je nepřezkoumatelné (odůvodnění rozhodnutí soudů musí být přezkoumatelné, a nejen soudů). Např. můj výklad stanov je prý zcela v rozporu s právní praxí, judikaturou a komentářovým výkladem. A co konkrétně je v zcela v rozporu s právní praxí, judikaturou a komentářovým výkladem? To mně paní Ferrová tají. Zjevně nic, protože nic nebylo uvedeno. Obecné tlachání, právničina. Nikde není uvedeno, co konkrétně je v rozporu s čím konkrétně. Prostě to nepřezkoumáte, nezkontrolujete.

Tak např. pravda je, že Krajský soud v Praze není rejstříkovým soudem, je také pravda, že uložit povinnost vlastníkům (členům SVJ) podílet se na údržbě a úklidu společných prostor, lze toliko zákonem, ne stanovami. Toto je mimo právní osobnost SVJ. Ze zákona SVJ takovou působnost nemá. Pravdou je, že shromáždění neschůzuje, ale zasedá (§ 1207 občanského zákoníku). Rovněž je pravda, že omezit plné moci na zastupování vlastníků je nezákonné a v rozporu s judikaturou, a uvedl jsem i odkaz, kterým to dokládám – viz článek Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem. Já svá tvrzení odůvodnil a každý si to může ověřit, přezkoumat. Co je nepravdivé, to mi sděleno nebylo.

Z celé causy je zjevné, co je pravým důvodem, není to nepravda a další neprokázané důvody. Tím pravým důvodem je, že ta pravda se jim nelíbí, protože se jich týká, je o nich, a tak vyhrožují. Nejsem si jist, zda jim má být útěchou, že podobně by dopadla velká část tzv. profesionálních předsedů. Pro velkou část z nich je to jen byznys a snadno vydělané peníze. O skutečný výkon funkce až tak nejde.

Vyjádření k přípisům paní jednatelky

Na přípisy paní jednatelky Ferrové jsem odpověděl toto:

Vážená paní Ferrová,
reaguji na Vaše přípisy (poslední nazvaný jako předžalobní upomínka), ve kterých žádáte stažení článku Případ z praxe: Profesionální předseda navrhuje do stanov omezení práva vlastníků na zastupování a zavedení nucené práce!, a zveřejnění omluvy. Jako důvod uvádíte, že dotčený článek údajně obsahuje nepravdivé údaje, což opakujete několikrát, nicméně ani jednou není uvedeno, o jaké konkrétní nepravdivé údaje se má jednat. Z toho tedy zcela logicky dovozuji, že žádné nepravdivé údaje neobsahuje, jinak byste je uvedla. Sice uvádíte, že nepravdivost údajů můžete v rámci soudního řízení prokázat, ale žádáte mimosoudně a mně jste nic neprokázala (dokonce ani neuvedla žádnou nepravdu), vážená paní Ferrová. Vaše přípisy jsou sice obsáhlé, ale psané v obecné rovině ve výhrůžném tónu a s ultimáty.

V požadované omluvě již neuvádíte, že článek obsahuje nepravdivé informace, ale že byl vydán na základě zkreslených a neúplných informací. I to je další důkaz, že článek žádné nepravdivé informace neobsahuje.

Nepoškozuje Vás zveřejněný článek, ale jednání Vašich spolupracovníků, to zjevně řešit nechcete, to Vám asi nevadí, Vy jen chcete, aby se nepsalo o zkušenostech s Vašimi spolupracovníky, jejichž jednání poškozuje Vaši společnost, a nejen ji.

Vámi uvedený judikát je skutkově odlišný, uvádíte, že dle judikatury má právnická osoba dobrou pověst. Zajímavé je, že mě odpíráte vykládat Vaše stanovy a sama vykládáte judikaturu a zákony, už to o něčem svědčí. Dle zásady vigilantibus iura scripta sunt platí, že právo patří bdělým, nechť každý střeží svá práva, o právnících tam není ani slovo, naopak je tam slovo každý. Chápu, že někteří mají rádi občany, kteří zákony a svá práva neznají, a dělají vše, co jim kdo řekne, ale neznalost zákona neomlouvá, jak známo. Formální právnické vzdělání není zárukou ničeho, bohužel. Koneckonců o tom svědčí i Vaše zkušenost se stanovami a např. mnou uvedenou pravdivou informací, že Krajský soud v Praze není soudem rejstříkovým.

K ostatním nonsensům se vyjadřovat nebudu, Vaše přípisy považuji mj. k vzhledem k výše uvedenému za neslušné, a Vaše požadavky za nedůvodné.

Aby čtenáři měli i k dispozici Vaše výhrady k článku, zveřejním Vaše požadavky. Upozorňuji, že chystám další článek, který se bude týkat shromáždění a pokusu falšovat přítomnost na shromáždění, aby bylo usnášeníschopné, které se opět týká Vaší společnosti! To jsem už avizoval i v dotčeném článku.

Na závěr uvádím, že rád opravím nepravdivé údaje či je uvedu na pravou míru, ale jak už jsem uvedl, neuvedla jste ani jeden nepravdivý údaj.

Je mi líto, že pro Vás nemám příznivější zprávu.

S pozdravem

Jiří Kašpar
jednatel
Afinet s.r.o.

P.S. Na webu máte chybný proklik na Vaši e-mailovou adresu veronika.ferrova@prodomiagroup.cz.cz. Opravte si to.

Na právnická cvičení jsem zvyklý

Podobných textům říkám právnická cvičení, kdy na vás právníci vychrlí spoustu informací, tvrzení, výkladů, judikátů apod. Cílem je pak uvedení vás v nejistotu, vylekat, vystrašit, zastrašit a donutit vás, abyste se podvolili, vyhověli. Abyste prostě udělali, co chtějí. Bohužel už neuvedou ty informace, které ty jejich původní informace a tvrzení vyvrací. Uvedou jen ty, které se jim hodí. Ty si zase ale najdu já.

Obecné výhrůžky nenahradí absenci důkazů. Snaha mě zastrašit sice byla, ale byla určena pro osoby neznalé, které se zaleknou prázdných právnických cvičení, jak tomu říkám. Těch jsem za svůj život, převážně v posledních letech, zažil mnoho. A tato právnická cvičení, pokud byla dotažena až k soudu, zatím nebyla úspěšná.

Žaloby někdy slouží jen jako nátlak

Někdy je i podání žaloby jen další tlak na to, aby bylo přistoupeno na požadavky protistrany, to jsem zažil nedávno, nakonec žalobu protistrana stáhla. Šlo o nepoctivé jednání v případě nájmu (podnájmu) kanceláře. Advokáta zajímal na prvním jednání právní názor soudu, jak jinak. Soud nebyl pečlivě připraven, ale věc jsem uvedl na pravou míru a soud svůj právní názor, který se shodoval s mým názorem, sdělil.

Svůj názor opřený relevatní (právní) argumentací včetně judikatury, jsem však sdělil sdříve i protistraně, zastoupená advokátní kanceláří advokátky, která je zároveň insolvenční správkyní (např. Sberbank CZ, a.s.). Tato kancelář má ne svém webu uvedeno: „Naší prioritou je vysoká kvalita poskytovaných právních služeb a osobní přístup ke klientům.“ Vysoká kvalita se v tomto případě asi nedá moc dobře měřit, ale napsat si to na web můžete. Vypadá to hezky. Soud, jak jsem očekával, vyzval strany k dohodě. Návrh protistrany zněl, abychom zaplatili polovinu častky požadované v žalobě. Tento návrh jsem odmítl. Za několik týdnů následovala informace soudu o tom, že žalobce (protistrana) žalobu stáhl.

Klienta advokátní kanceláře to stálo zbytečné peníze, kdyby dostal od advokátní kanceláře vysoce kvalitní právní službu, do sporu by nešel, ale advokátní kancelář by si zase nevydělala. O tom, jak někteří advokáti vydělávají na některých SVJ jsem psal v článku Problém? Dáme to právníkovi, ten to vyřeší. Omyl!

Jedině členové SVJ mají odpovědnost za to, kdo a jak bude „vládnout“ v jejich SVJ

V poslední době se na mě obrací stále více vlastníků, kteří se začali zajímat o chod svého SVJ. Začali zjišťovat, že v jejich SVJ jsou někdy i vážné nedostatky, nedodržování zákonů, stanov, a to v zásadních záležitostech. Vždy se vyskytují nedostatky v hospodaření SVJ. Vlastníci, kteří se začali o hospodaření SVJ zajímat či chtěli další informace, se u výboru často se zlou potázali. A to i u profesionálních předsedů.

Útoky, osočování, nevhodné chování, zastrašování, pomluvy, výhrůžky, to všechno si museli vlastníci od členů výboru vytrpět. Někteří vlastníci využili informací z těchto stránek a postupovali podle nich, nicméně pro výbor jsou to vlastníci, se kterými si mohou „vytřít podlahu“, jak se říká. Jakmile jsem však začal zastupovat vlastníky já, tak už jim do smíchu nebylo, část působila vystrašeně. Dokonce se se mnou někteří předsedové výboru chtěli sejít a nějak se „domluvit“. Nebylo na čem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..