Ceník služeb

Odměna za naše služby se stanoví buď na základě skutečné časové náročnosti, tj. úhrada za každou započatou půlhodinu (konzultace, zpracování případu apod.), nebo může být na základě dohody odměna stanovena paušálem či jinak.

Hodinová odměna

 • 1 600 Kč + 21 % DPH, tj. 1 936 Kč vč. DPH za 1 hodinu práce, účtuje se každá započatá půlhodina.

Telefonické, písemné (e-mailové) konzultace či poradenství je poskytováno na základě uzavřené písemné smlouvy.

Odměna za výkon funkce člena voleného orgánu

 • Odměna za výkon funkce člena vícečlenného statutárního orgánu je od 5 000 Kč měsíčně + 21 % DPH, tj. 6 050 Kč vč. DPH – výbor SVJ – předseda, místopředseda, člen
 • Odměna za výkon funkce člena jednočlenného statutárního orgánu je od 6 500 Kč měsíčně + 21 % DPH, tj. 7 865 Kč vč. DPH – předseda SVJ
 • Odměna za výkon funkce člena kontrolního orgánu je od 5 000 Kč měsíčně + 21 % DPH,
  tj. 6 050 Kč vč. DPH.

Výkon funkce předsedy SVJ, předsedy výboru SVJ, kontrolora či předsedy kontrolní komise (či jiného voleného kontrolního orgánu) se skládá z fixní složky a z variabilní složky, která se odvíjí od počtu jednotek.

V této souvislosti je třeba uvést, že cena je za výkon funkce u SVJ, ve kterém jsou mnoho let neřešené problémy a „kostlivci ve skříni“, i když je nám jasné, že málokteré SVJ je spravováno řádně, jak by mělo, i to bývá důvod proč vlastníci volí profesionála. V případě závažných problémů a pochybení předchozích statutárních orgánů, řešení těchto problémů je placeno zvlášť na základě dohody dle rozsahu a náročnosti řešení problémů.

Pokud vybíráte jen podle ceny, nikoliv podle znalostí, zkušeností a schopností, protože nic jiného nejste schopni posoudit, nekontaktujte nás prosím s tím, že chcete cenovou nabídku na výkon funkce. Naše služby nejsou nejlevnější. Kvalitu za nízkou cenu nikdo soudný nemůže očekávat. Kontaktujte nás jen v případě, že na základě této prezentace víte, že právě naše služby chcete a potřebujete. Děkujeme za pochopení. Ušetříme tím náš i váš čas.

Poznámka k ceně za výkon funkce člena statutárního orgánu, která je u nás konečná

V ceně je i příprava shromáždění, příprava podkladů na shromáždění, účast na shromáždění, tvorba listin (pozvánek, návrhu) pro svolání shromáždění/rozhodnutí mimo zasedání a další činnosti, které jsou součástí výkonu funkce, a které některé konkurenční společnosti zpoplatňují jako doplňkovou či nadstandardní službu. Rovněž neúčtujeme čas strávený na cestě v případě práce mimo kancelář. Některé konkurenční společnosti zadávají např. zápis změn do veřejného rejstříku, uložení dokumentů do sbírky listin spřáteleným advokátům, což zaplatí SVJ. Považujeme takový přístup v rozporu s péčí řádného hospodáře, protože zbytečně zvyšuje náklady SVJ. Tyto činnosti jsou u nás v ceně. Samozřejmou součástí ceny je i správa datové schránky. U mimopražských SVJ není v ceně zahrnuto cestovné. Na začátku výkonu funkce provedeme analýzu aktuálního stavu SVJ (můžeme to nazvat auditem), abychom věděli, jaká opatření je třeba učinit, co je třeba napravit apod. To je nezbytné pro řádný výkon funkce. Toto je zahrnuto v ceně. V ceně naopak není řešení „kostlivců ve skříni“, tedy toho, co měl udělat minulý statutární orgán a neudělal to.

Příklad 1: příprava podkladů na shromáždění, účast na shromáždění, tvorba listin (pozvánek, návrhu) pro svolání shromáždění/rozhodnutí mimo zasedání, čas strávený na cestě

 • konkurenční společnost 1 000 Kč za 1 hodinu + DPH
 • u nás 0 Kč (zahrnuto v ceně)

Příklad 2: zápis změn do veřejného rejstříku advokátem

 • konkurenční společnost od 4 000 Kč
 • u nás 0 Kč (zahrnuto v ceně, dělá profesionální předseda, nedohazuje kšeft spřátelenému advokátovi)

Příklad 3: uložení dokumentů do sbírky listin advokátem

 • konkurenční společnost od 1 500 Kč
 • u nás 0 Kč (zahrnuto v ceně, dělá profesionální předseda, nedohazuje kšeft spřátelenému advokátovi)

Lustrace jednotky a SVJ (administrativní inspekce)

 • 4 950 Kč + 21 % DPH, tj. 5 989,50 Kč vč. DPH za lustraci 1 SVJ a 1 jednotky

Součástí této služby je prověření SVJ, jeho hospodaření, prostudování prohlášení vlastníka, stanov a prověření jednotky, výše záloh apod.

Správa datové schránky

 • 499 Kč + 21 % DPH, tj. 603,79 Kč včetně DPH za 1 datovou schránku za každý započatý měsíc.

Smlouva se uzavírá na 1 rok s automatickou prolongací. Platba za správu (obsluhu) datové schránky probíhá ročně na začátku období, za které je placena.


Úplata za naše služby se provádí na základě vystavené faktury – daňového dokladu (jsme plátci DPH).

Ceník je platný a účinný od 1. 5. 2024.

Upozornění:
Všechny naše služby jsou placené. Nejsme příjemci dotací, grantů apod. na poskytování bezplatného poradenství.

Pokud chcete využít naše služby, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

  Kontrolní otázka (kvíz):