Ceník služeb

Odměna za naše služby se stanoví buď na základě skutečné časové náročnosti, tj. úhrada za každou započatou půlhodinu (konzultace, zpracování případu apod.), nebo může být na základě dohody odměna stanovena paušálem či jinak.

Hodinová odměna

  • Hodinová sazba odměny je 1 600 Kč + 21 % DPH, tj. 1 936 Kč vč. DPH, účtuje se každá započatá půlhodina.

Telefonické, písemné (e-mailové) konzultace či poradenství je poskytováno na základě uzavřené písemné smlouvy.

Při pravidelné dlouhodobější spolupráci poskytujeme vlastníkům slevy.

Odměna za výkon funkce člena voleného orgánu

Výkon funkce předsedy SVJ, předsedy výboru SVJ, kontrolora či předsedy kontrolní komise (či jiného voleného kontrolního orgánu) se skládá z fixní složky a z variabilní složky, která se odvíjí od počtu jednotek. Minimální odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu je 3 000 Kč měsíčně + 21 % DPH, tj. 3 630 Kč vč. DPH, minimální odměna za výkon funkce člena kontrolního orgánu je 2 500 Kč měsíčně + 21 % DPH, tj. 3 025 Kč vč. DPH. Výše odměny za výkon funkce závisí mj. i na počtu jednotek.

Pokud vybíráte jen podle ceny, nikoliv podle znalostí, zkušeností a schopností, protože nic jiného nejste schopni posoudit, nekontaktujte nás prosím s tím, že chcete cenovou nabídku na výkon funkce. Naše služby nejsou nejlevnější. Kvalitu za nízkou cenu nikdo soudný nemůže očekávat. Kontaktujte nás jen v případě, že na základě této prezentace víte, že právě naše služby chcete a potřebujete. Děkujeme za pochopení. Ušetříme tím náš i váš čas.

Lustrace jednotky a SVJ (administrativní inspekce)

Tato služba je ideální pro zájemce, kteří uvažují o koupi konkrétní jednotky. Podobně jako je samozřejmá technická inspekce nemovité věci, měla by být samozřejmá i inspekce faktického stavu SVJ. Umožňuje dopředu zjistit, jaký je stav SVJ, jak a zda funguje statutární orgán a jak hospodaří, zda existuje právní důvod plateb, zda je vyúčtování záloh řádné a bez vad, zda SVJ provádí i vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, zda nejsou ve stanovách „nebezpečná“ či problematická ustanovení, zda SVJ plní své zákonné povinnosti apod. Tím se zájemce vyvaruje koupi jednotky (bytu, nebytu) v SVJ, kde jsou jen problémy, a později by stejně bylo jediným řešením jednotku prodat. A že takových jednotek je poměrně hodně, to dokazují i naši klienti z řad vlastníků.

Cena za lustraci 1 SVJ a 1 jednotky je 4 124 Kč + 21 % DPH, tj. 4 990 Kč vč. DPH – součástí této služby je prověření SVJ, jeho hospodaření, prostudování prohlášení vlastníka, stanov a prověření jednotky, výše záloh apod. Služba je především určena kupujícím, kteří nechtějí kupovat „zajíce v pytli“, aby se po několika měsících či letech nefungování či problematického fungování SVJ nemuseli odstěhovat nebo trpět ve stávajícím SVJ. Děje se to docela často.


Úplata za naše služby se provádí na základě vystavené faktury – daňového dokladu (jsme plátci DPH).

Ceník je platný a účinný od 1. 4. 2022.

Upozornění:
Všechny naše služby jsou placené. Nejsme příjemci dotací, grantů apod. na poskytování bezplatného poradenství.

Pokud chcete využít naše služby, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

    Kontrolní otázka (kvíz):