Ceník služeb

Odměna za naše služby se stanoví buď na základě skutečné časové náročnosti, tj. úhrada za každou započatou půlhodinu (konzultace, zpracování případu apod.), nebo může být na základě dohody odměna stanovena paušálem či jinak.

  • Odměna je 1 400 Kč + 21 % DPH (tj. 1 694 Kč vč. DPH) za 1 hodinu, účtuje se každá započatá půlhodina.
  • Měsíční paušál 1 100 Kč + 21 % DPH (tj. 1 331 Kč vč. DPH) obsahuje 1 hodinu konzultací (práce) měsíčně. Odměna za každou započatou půlhodinu nad rámec paušálu je 600 Kč + 21 % DPH.
  • Měsíční paušál 2 000 Kč + 21 % DPH (tj. 2 420 Kč vč. DPH) obsahuje 2 hodiny konzultací (práce) měsíčně. Odměna za každou započatou půlhodinu nad rámec paušálu je 500 Kč + 21 % DPH.
  • Výkon funkce člena voleného orgánu – výkon funkce předsedy SVJ, předsedy výboru SVJ kontrolora či předsedy kontrolní komise se skládá z fixní složky a z variabilní složky, která se odvíjí od počtu jednotek. Minimální odměna za výkon funkce jednočlenného orgánu je 5 000 Kč měsíčně + 21 % DPH (tj. 6 050 Kč vč. DPH).
  • Lustrace 1 SVJ a 1 jednotky 3 500 Kč + 21 % DPH (tj. 4 235 Kč vč. DPH) – součástí této služby je prověření SVJ, jeho hospodaření, prostudování prohlášení vlastníka, stanov a prověření jednotky, výše záloh apod. Služba je především určena kupujícím, kteří nechtějí kupovat „zajíce v pytli“.

Paušální platby je možné platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně dopředu.

Nepřijímáme platby v hotovosti. Úhrada se provádí pouze na základě vystavené faktury – daňového dokladu (jsme plátci DPH).

Upozornění:
Všechny naše služby jsou placené. Nejsme příjemci dotací, grantů apod. na poskytování bezplatného poradenství.

Pokud chcete využít naše služby, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Kontrolní otázka: