Pro správcovské firmy a účetní

Naše služby jsou velmi užitečné i pro firmy zabývající se správou bytových domů, ve kterých je správcem SVJ.

Správcovským firmám nabízíme možnost konzultací, které jim umožní vykonávat správu s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy. Rovněž tak mohou využít našich zkušeností v oblasti financí, pojištění… (optimalizace financí a zajištění rizik SVJ).

Mnoho správcovských firem bohužel tápe při řešení záležitostí, které se týkají SVJ. Ty zodpovědné správcovské firmy oceňují naše služby, jak to vyžaduje profesionální přístup, neboť se zpravidla smluvně zavazují, že budou své služby poskytovat s odbornou péčí.

Málokterá správcovská firma ví, že i ona má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře!

Pro správcovské firmy je vhodné i naše unikátní webová aplikace pro správu SVJ, které jim umožní provést i rozúčtování dodávky tepla a ohřevu teplé vody dle vyhlášky č. 269/2015 Sb. aniž by musely využít specializované firmy, které se tímto rozúčtováním zabývají. To vede k úspoře nákladů a konkurenční výhodě.

Součástí je i hlídání změn v katastru nemovitostí a v insolvenčním rejstříku!

Naše unikátní webová aplikace pro správu SVJ je vhodná i pro účetní, které vedou SVJ účetnictví, ale nemají softwarové řešení pro provedení vyúčtování a rozúčtování nákladů apod. Je hodně SVJ, které mají zájem jen o tyto služby. Ostatní služby, které nabízejí správcovské firmy si řeší sami.

Pro správcovské firmy je také důležité, aby byly schopny určit, co jsou náklady na správu domu a pozemku a co jsou služby podle zákona o službách, a to z důvodů, o kterých se můžete dočíst zde (náklady na správu domu a pozemku) nebo zde (služby podle zákona o službách).

Potřebujete-li naši pomoc či konzultaci, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

    Kontrolní otázka (kvíz):