Pro správcovské firmy a účetní

Naše služby jsou velmi užitečné i pro firmy zabývající se správou bytových domů, ve kterých je správcem SVJ.

Správcovským firmám nabízíme možnost konzultací, které jim umožní vykonávat správu s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy. Rovněž tak mohou využít našich zkušeností v oblasti financí, pojištění… (optimalizace financí a zajištění rizik SVJ).

Mnoho správcovských firem bohužel tápe při řešení záležitostí, které se týkají SVJ. Ty zodpovědné správcovské firmy oceňují naše služby, jak to vyžaduje profesionální přístup, neboť se zpravidla smluvně zavazují, že budou své služby poskytovat s odbornou péčí.

Málokterá správcovská firma ví, že i ona má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře!

Potřebujete-li naši pomoc či konzultaci, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

    Kontrolní otázka (kvíz):