Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Právo vlastníka na informace a nahlížení

Právo vlastníka na informace a nahlížení

Ačkoliv většina vlastníků jednotek, členů SVJ, nejeví zájem o správu společného majetku, najdou se tací, které velmi zajímá, jak SVJ hospodaří, co se děje s penězi, které posílají na účet SVJ jako zálohy. Je znepokojivé, když někteří vlastníci se těmto zodpovědným vlastníkům třeba na shromáždění posmívají, že je zajímají detaily správy společného majetku a hospodaření,Přečtěte si více o Právo vlastníka na informace a nahlížení[…]

Můžeme hlasovat v rámci per rollam e-mailem? Co radí advokáti specializovaní na SVJ

Můžeme hlasovat v rámci per rollam e-mailem? Co radí advokáti specializovaní na SVJ

Dostal se ke mně e-mail časopisu Právní magazín Výbor, ve kterém mě zaujala odpověď na otázku uvedenou v nadpisu tohoto článku. Mnoho členů výborů tento časopis zná, mnoho členů výborů na rady v něm uveřejněné dá. Vzhledem k tomu, že odpověď považuji za velmi nebezpečnou z toho důvodu, že by se jí mnozí členové výboruPřečtěte si více o Můžeme hlasovat v rámci per rollam e-mailem? Co radí advokáti specializovaní na SVJ[…]

Případ z praxe: Tristní znalosti a výkon profesionálního předsedy

Případ z praxe: Tristní znalosti a výkon profesionálního předsedy

Nezájem vlastníků či jejich neochota být členem statutárního orgánu SVJ (výbor či předseda SVJ) v mnoha SVJ řeší tzv. profesionálním předsedou. Ať už předsedou výboru, jako garantem znalostí a odbornosti pro výbor tvořený vlastníky, nebo předsedou SVJ, tedy individuálním statutárním orgánem. O chybách, kterých se vlastníci dopouštějí, kdy vybírají tzv. profesionálního předsedu, jsem psal vPřečtěte si více o Případ z praxe: Tristní znalosti a výkon profesionálního předsedy[…]

Potřebuje SVJ pokladnu?

Potřebuje SVJ pokladnu?

Mnoho SVJ, možná skoro všechna, má pokladnu. Mě to velmi překvapuje, protože žádné výhody pokladny nevidím. Navíc v dnešní bezhotovostní době se bez ní dá snadno obejít. Vzhledem k tomu, že v mém SVJ jsme pokladnu nikdy neměli, protože jsme ji nikdy nepotřebovali, ptal jsem se sám sebe, proč si mnoho SVJ (jeho členů statutárníchPřečtěte si více o Potřebuje SVJ pokladnu?[…]

Jakých chyb se dopouštějí členové SVJ, kteří hledají profesionálního předsedu?

Jakých chyb se dopouštějí členové SVJ, kteří hledají profesionálního předsedu?

Na tomto webu píšu mnoho praktických rad o fungování SVJ a také o tom, co má dělat člen statutárního orgánu, jaké má mít předpoklady pro výkon funkce, znalosti. V neposlední řadě jsou zde i informace o tom, jak vybírat profesionálního předsedu a čeho se vyvarovat atd. Přestože tu je informací dost, málokdo je chce číst,Přečtěte si více o Jakých chyb se dopouštějí členové SVJ, kteří hledají profesionálního předsedu?[…]

Kolik stojí výbor či předseda společenství vlastníků?

Kolik stojí výbor či předseda společenství vlastníků?

Mnoho lidí si myslí, že odpověď je jednoduchá: Přece tolik, kolik jim platím a jaké náklady tvoří jejich odměny. To je velký omyl! I výbor, kterému nejsou placeny žádné odměny, něco stojí, zpravidla stojí nejvíc. A víte proč? Protože nedělá to, co dělat má, zpravidla jde i tzv. apatický, neznalý, okrasný výbor. O typech výborůPřečtěte si více o Kolik stojí výbor či předseda společenství vlastníků?[…]

Nezájem vlastníků jednotek o správu společného majetku. Jak to změnit?

Nezájem vlastníků jednotek o správu společného majetku. Jak to změnit?

Obecně známým faktem je, že vlastníci jednotek nejeví o správu společného majetku velký zájem. Pro mnohé vlastníky to koupí jednotky končí a myslí si, že jediná jejich povinnost je placení záloh na náklady na správu domu a pozemku, a zálohy na služby. Někteří ani toto nechápou jako svoji povinnost. Neznalost bytového spoluvlastnictví (neomlouvá) Podle méhoPřečtěte si více o Nezájem vlastníků jednotek o správu společného majetku. Jak to změnit?[…]

Ukradené společenství vlastníků jednotek

Ukradené společenství vlastníků jednotek

Nedávno se na internetu objevily články o ukradené identitě SVJ, o falešných orgánech SVJ apod. U některých osob to způsobilo zděšení, i když popisovaný způsob, jak převzít SVJ, je již dlouho známý a děje se i mimo SVJ – např. v akciových společnostech, esróčkách atd. Když jsem si přečetl první článek na toto téma, zjistilPřečtěte si více o Ukradené společenství vlastníků jednotek[…]

Trestná činnost volených orgánů SVJ: Jak ji řešit?

Trestná činnost volených orgánů SVJ: Jak ji řešit?

Mezi volené orgány patří nejen výbor či předseda společenství vlastníků, ale všechny orgány SVJ, které jsou volené, tedy např. kontrolní komise či jiná komise, revizor, kontrolor apod. Povinnost řádného hospodáře se vztahuje na všechny volené orgány, nikoliv jen na statutární orgán, kterým je výbor či předseda společenství vlastníků. Dovolím si tvrdit, že málokterý člen kontrolní komise,Přečtěte si více o Trestná činnost volených orgánů SVJ: Jak ji řešit?[…]

Náplň práce předsedy společenství vlastníků či výboru SVJ

Náplň práce předsedy společenství vlastníků či výboru SVJ

Poměrně často se setkávám s tím, že lidé neví, co má dělat statutární orgán SVJ, a ptají se na to. Chtějí vědět konkrétní položky jeho práce. Ale to je nesmysl. Proč je nesmysl chtít přesný výčet činností či povinností statutárního orgánu? Protože takový přesný výčet činností neexistuje! Povinnosti vyplývají ze zákonů a stanov Statutární orgánPřečtěte si více o Náplň práce předsedy společenství vlastníků či výboru SVJ[…]