Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Trestná činnost volených orgánů SVJ: Jak ji řešit?

Trestná činnost volených orgánů SVJ: Jak ji řešit?

Mezi volené orgány patří nejen výbor či předseda společenství vlastníků, ale všechny orgány SVJ, které jsou volené, tedy např. kontrolní komise či jiná komise, revizor, kontrolor apod. Povinnost řádného hospodáře se vztahuje na všechny volené orgány, nikoliv jen na statutární orgán, kterým je výbor či předseda společenství vlastníků. Dovolím si tvrdit, že málokterý člen kontrolní komise,Přečtěte si více o Trestná činnost volených orgánů SVJ: Jak ji řešit?[…]

Náplň práce předsedy společenství vlastníků či výboru SVJ

Náplň práce předsedy společenství vlastníků či výboru SVJ

Poměrně často se setkávám s tím, že lidé neví, co má dělat statutární orgán SVJ, a ptají se na to. Chtějí vědět konkrétní položky jeho práce. Ale to je nesmysl. Proč je nesmysl chtít přesný výčet činností či povinností statutárního orgánu? Protože takový přesný výčet činností neexistuje! Povinnosti vyplývají ze zákonů a stanov Statutární orgánPřečtěte si více o Náplň práce předsedy společenství vlastníků či výboru SVJ[…]

Kverulant, nebo zodpovědný vlastník?

Kverulant, nebo zodpovědný vlastník?

Správa domu prostřednictvím SVJ probíhá většinou bez většího zájmu vlastníků. Občas se však najdou vlastníci, kterým se něco nelíbí, kteří kladou výboru SVJ otázky, chtějí vysvětlení, poukazují na nesprávné postupy, které nejsou v souladu se zákonem či stanovami apod. Mnohokrát si s tím výbor neví rady, a to právě proto, že tomu nerozumí. Když siPřečtěte si více o Kverulant, nebo zodpovědný vlastník?[…]

Evergreen zvaný shromáždění mimo zasedání

Evergreen zvaný shromáždění mimo zasedání

Když jsem před více než rokem psal články Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“ a Zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání, netušil jsem, že „rozhodování shromáždění mimo zasedání“ (takový nesmysl již od pohledu) bude tak oblíbené mezi členy výborů SVJ, kteří musí mít dle § 159 občanského zákoníku potřebnéPřečtěte si více o Evergreen zvaný shromáždění mimo zasedání[…]

Případ z praxe: Výbor odmítal zaslat vlastníkovi dokumenty k hospodaření SVJ. Vymohli jsme je za něj

Případ z praxe: Výbor odmítal zaslat vlastníkovi dokumenty k hospodaření SVJ. Vymohli jsme je za něj

Před několika měsíci se na nás obrátil zodpovědný vlastník jednotky, který se zajímal o to, co se děje s jeho penězi a jak s nimi výbor nakládá a hospodaří, a zda opravy a rekonstrukce, které výbor provedl, nejsou předražené či částečně fiktivní. Měl prostě o činnosti výboru důvodné pochyby, kterých si musel všimnout každý, pokudPřečtěte si více o Případ z praxe: Výbor odmítal zaslat vlastníkovi dokumenty k hospodaření SVJ. Vymohli jsme je za něj[…]

Falšování zápisů: V mnoha SVJ běžná praxe

Falšování zápisů: V mnoha SVJ běžná praxe

Zápis, ať už ze schůze výboru nebo ze zasedání shromáždění či jiného orgánu SVJ, má zaznamenat průběh a usnesení těchto orgánů podle skutečnosti. Mnoho vlastníků nejeví velký zájem o činnost SVJ, málokdo si prostuduje podklady pro shromáždění, málokdo si přečte zápis ze zasedání shromáždění a zkontroluje, zda to, co bylo přijato, je také zapsáno, aPřečtěte si více o Falšování zápisů: V mnoha SVJ běžná praxe[…]

Shromáždění jako debatní klub, nebo jako orgán, který rozhoduje?

Shromáždění jako debatní klub, nebo jako orgán, který rozhoduje?

Zažil jsem toho poměrně hodně, zažil jsem hodně shromáždění, četl jsem hodně pozvánek na shromáždění a hodně zápisů ze shromáždění. Ve své praxi jsem řešil mnoho problémů, se kterými jsem se setkal. A to nejen problémů, které se týkaly mne, coby osoby, která je členem statutárního orgánu SVJ, ale také problémů, které se týkaly mýchPřečtěte si více o Shromáždění jako debatní klub, nebo jako orgán, který rozhoduje?[…]

Předseda výboru, nebo předseda společenství vlastníků?

Předseda výboru, nebo předseda společenství vlastníků?

Může se na první pohled zdát, že předseda společenství vlastníků je to samé jako předseda výboru SVJ. Mnoho členů výborů má za to, že jde jen o zkratku. Je to velký omyl, který svědčí o malém právním povědomí těchto osob. Není předseda jako předseda Když nejde o to samé, o co tedy jde? Jaký jePřečtěte si více o Předseda výboru, nebo předseda společenství vlastníků?[…]

Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic

Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic

Pozvánka na shromáždění SVJ rozeslalo pozvánku na shromáždění, na které se dostavilo málo vlastníků, shromáždění nebylo schopné usnášení. Rozešli se tedy s tím, že shromáždění bude na podzim, po prázdninách. A tak se stalo. Nesrozumitelný návrh V pozvánce na podzimní shromáždění byl průvodní dopis, ve kterém bylo mj. napsáno v souvislosti s minulým shromážděním toto:Přečtěte si více o Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic[…]

Vlastní kotelna aneb jak se chová Veolia Energie Praha ke svým zákazníkům

Vlastní kotelna aneb jak se chová Veolia Energie Praha ke svým zákazníkům

Jsou centrální zdroje tepla stále tak výhodné jako v minulosti? Mnoho bytových domů je napojeno na centrální zdroj tepla (CZT), jehož prostřednictvím zajišťují ohřev teplé vody a teplo k vytápění domu. Výhodnost, která je zmiňována v nadpisu, neznamená jen ekonomickou výhodnost, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale výhodnost i celospolečenskou, např. častoPřečtěte si více o Vlastní kotelna aneb jak se chová Veolia Energie Praha ke svým zákazníkům[…]