Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Sledování rejstříků RejstrikySVJ.cz jako služba: To nejlepší na konec

Sledování rejstříků RejstrikySVJ.cz jako služba: To nejlepší na konec

Když jsem 13. 9. 2017 psal článek Splní výbor hlídáním katastru podmínky § 159 pro výkon řádného hospodáře? Rozhodně ne!, netušil jsem, že osoba či osoby znalé této služby, jejího obsahu, plnění a roční zkušeností s jejím používáním, mohou bez přemýšlení převzít můj závěr, že je to služba podle zákona o službách. Kdo je poskytovatelem aPřečtěte si více o Sledování rejstříků RejstrikySVJ.cz jako služba: To nejlepší na konec[…]

Polohové koeficienty a jejich použití

Polohové koeficienty a jejich použití

Společenství vlastníků jednotek je poskytovatelem služeb podle § 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 67/2013 Sb. a vlastník jednotky je příjemcem služeb podle § 2 písm. b) bodu 2 zákona č. 67/2013 Sb. Jednou z velmi častých služeb, které SVJ poskytuje, je teplo. Rozúčtování nákladů na teplo upravuje vyhláška číslo 269/2015 Sb. Tato vyhláška stanoví: a)Přečtěte si více o Polohové koeficienty a jejich použití[…]

Jak rozúčtovat náklady na služby?

Jak rozúčtovat náklady na služby?

Co jsou služby podle zákona číslo 67/2013 Sb., o službách? Aneb není služba jako služba. Zákon číslo 67/2013 Sb. upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (služby) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby (§ 1 tohoto zákona). SlužbamiPřečtěte si více o Jak rozúčtovat náklady na služby?[…]

Přednostní uspokojení pohledávek SVJ. Jakých pohledávek se týká?

Přednostní uspokojení pohledávek SVJ. Jakých pohledávek se týká?

Aktualizováno. Zákon č. 291/2017 Sb. novelizuje občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon. Změny budou účinné od 1. prosince 2017. Tato novelizace má zajistit přednostní uspokojení pohledávek SVJ, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení jednotky. Změna, po které se delší dobu volalo, má však určité omezení, které je třeba brát v úvahuPřečtěte si více o Přednostní uspokojení pohledávek SVJ. Jakých pohledávek se týká?[…]