Detailní popis funkcí aplikace

  • Základní vlastnosti:
   • systém založený na webové aplikaci – maximální možná dostupnost všem uživatelům
   • jednoduchý, přehledný a funkční design
   • pro přístup na Portál SVJ Vám bude přidělena doména třetího řádu například: domynakopci.psvj.cz, případně vlastní doména
   • 1 GB prostoru na datovém úložišti
   • SSL certifikát pro zabezpečené připojení
  • Funkce:
   • úvodní editovatelná nástěnka pro základní informace pro členy včetně veřejné stránky např. pro zveřejňování výběrového řízení
   • strukturovaná správa dokumentů, více úrovní kategorizace
   • hlášení a evidence řešení problémů s odpovědnou osobou (výborem, správcem)
   • odečty měřidel, možnost samoodečtu, evidence měřidel, grafy a porovnávání hodnot, nástroj pro jednoduchou kontrolu správnosti hodnot
   • strukturované diskusní fórum pro členy, vkládání příloh, fotek, odkazů, formátování textu, komfortní ovládání
   • online hlasování pro zjištění názorů členů s ohledem na vlastnické podíly
   • komplexní nástroj pro správu shromáždění:
    • pozvánky, zápisy, příprava bodů k jednání
    • speciální online/offline nástroj pro vedení shromáždění
    • kompletní hlasovací logika dle platné legislativy, práce s podíly vlastníku dle katastru nemovitostí
    • podpora elektronické formy čtení hlasů ulehčující práci zejména pro větší společenství
    • důraz na vizualizaci průběhu shromáždění za účelem minimalizace nedorozumění
    • evidence přítomnosti, usnášeníschopnosti, potřebného kvóra a výsledku hlasování pro každý bod jednání zvlášť
    • automatické vygenerování zápisu do PDF dle nasbíraných dat přímo na shromáždění
    • funkce na hlídání povoleného maximálního podílu – je-li limit implementován ve stanovách společenství
   • evidence jednotek:
    • evidence vlastníků a uživatelských účtu k jednotkám
    • automatické načítání dat z katastru nemovitostí, hlídání změn
    • evidence stavu kont, grafy a vizuální zvíraznění dlužníků
    • evidence předepsaných záloh, výpočet dlouhodobých záloh dle poměru na společných částech
    • napojení na bankovní účet pro automatizované zpracování stavů účtu a odesílání upomínek
   • kompletní podvojné účetnictví pro SVJ:
    • evidence dokladů (faktur)
    • evidence pohybů na učtech vlastníků
    • automatické zpracování banky (úhrad) umožňuje-li banka vzdálený přístup
    • mzdová agenda (odměny výboru)
    • dohady, vypořádání záloh
    • analytické nástroje
   • rozúčtování nákladů:
    • rozúčtování nákladů dle podílu
    • rozúčtování nákladů na teplo dle vyhlášky 269/2015 Sb., § 3
    • rozúčtování nákladů na teplou vodu dle vyhlášky 269/2015 Sb., § 4
    • výstup v přehledném protokolu o vyúčtování ve formátu PDF
    • vytvoření předspisu záloh dle aktuální spotřeby na další období ve formátu PDF
   • notifikace formou emailu a SMS, kažný uživatel má možnost nastavení pro každý zdroj notifikací
   • notifikace ze správy dokumentů, diskusního fóra, evidence problému a hlasování
   • notifikace změn v katastru nemovitostí
  • Funkce ve vývoji pro rok 2018:
   • pomocník výboru pro generování a rozesílání zápisů z jednání a pozvánek na shromáždění
   • nástroj na správu jednotlivých vztahů s dodavateli (smlouvy, dokumentace, evidence)
   • možnosti importu a exportu dat, propojení s externíma zdrojema dat např. dálkového odečítacího systému měřidel
   • generování účetní závěrky přímo do PDF
   • a mnoho dalšího…

Ceník – pro zobrazení klikněte na obrázek níže nebo klikněte sem a spočítejte si cenu za vaše SVJ.

Ceny jsou za 1 jednotku měsíčně.

Demo si můžete vyzkoušet zde.