Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Podklady pro zasedání shromáždění. Ani profesionálové neví, o co jde

Podklady pro zasedání shromáždění. Ani profesionálové neví, o co jde

V praxi se až neuvěřitelně často setkávám s tím, že spolu s pozvánkou či v dostatečné lhůtě před zasedáním shromáždění nejsou zasílány podklady. Dle § 1207 odst. 2 občanského zákoníku platí, že: „Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.“ Co to jsou vlastněPřečtěte si více o Podklady pro zasedání shromáždění. Ani profesionálové neví, o co jde[…]