Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Účetní správcovské firmy nerozuměla účetnictví

Účetní správcovské firmy nerozuměla účetnictví

Většina výborů SVJ spoléhá na odbornost správcovských firem včetně řádného vedení účetnictví Mělo by být normální, že pokud nějaký dodavatel nabízí určité služby, že tyto služby bude poskytovat s odbornou péčí, řádně a profesionálně. Snad všichni mámě nějaké nepříjemné zkušenosti s tím, že nás někdo podvedl, že někdo neposkytl služby v potřebné kvalitě atd. TytoPřečtěte si více o Účetní správcovské firmy nerozuměla účetnictví[…]

Změna vlastníka a předpis záloh

Změna vlastníka a předpis záloh

Neznalost zákona či stanov neomlouvá Změna vlastníka jednotky je běžnou záležitostí. Častým problémem je, že vlastníci na oznámení nabytí vlastnictví zapomínají, resp. o této povinnosti nevědí, ačkoliv by o ní vědět měli, protože je to povinnost daná zákonem. Stanovy si před koupí jednotky musí přečíst každý! Navíc je třeba uvést, že každý nabyvatel jednotky byPřečtěte si více o Změna vlastníka a předpis záloh[…]

Realitní makléři netuší, co znamená oznámení nabytí vlastnictví jednotky

Realitní makléři netuší, co znamená oznámení nabytí vlastnictví jednotky

Oznámení nabytí vlastnictví není doručení protokolu o předání bytu Realitní makléři často nabízejí svým klientům, kupujícím, službu navíc, která obsahuje oznámení nabytí vlastnictví jednotky správci domu, tedy SVJ (případně, když nefunguje výbor, o vše se stará správcovská firma). Již dříve jsem ve svých článcích psal, že mám rád profesionály a co si pod pojmem profesionálPřečtěte si více o Realitní makléři netuší, co znamená oznámení nabytí vlastnictví jednotky[…]

Mantra zvaná důležitý důvod

Mantra zvaná důležitý důvod

Důležitá záležitost = důležitý důvod Kdo se pohybuje v oblasti práva vlastníka v SVJ a jeho uplatňování u soudu, tak jistě zná pojem důležitá záležitost či důležitý důvod. Pojem důležitá záležitost byl uveden v § 13 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a týkal se možnosti obrátit se na soud: Jde-li oPřečtěte si více o Mantra zvaná důležitý důvod[…]

Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl

Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl

O fondu oprav všichni mluví, ale nikdo přesně neví, co to vlastně je Fond oprav je často používaným pojmem. Všichni si myslí, že ví, co to je, ale ve skutečnosti to neví nikdo. V tomto článku se zabývám fondem oprav ve společenství vlastníků jednotek, nikoliv u bytových družstev, od kterých byl převzat, coby pojem. VPřečtěte si více o Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl[…]

Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem

Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem

Proč se některé výbory snaží omezit zastupování na shromáždění? Na tomto webu se zabývám různými nešvary především výborů, kteří si uzurpují více práv, než jim náleží, a na druhou stranu omezují práva vlastníků. Myslí si, že vše, co si na shromáždění schválí, i když je to mimo právní způsobilost SVJ, tak to platí. Leckdy siPřečtěte si více o Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem[…]

Zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání

Zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání

Zápis ze shromáždění, které se nekonalo V minulém příspěvku s názvem Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“, jsem psal o tom, jakých nesmyslů jsou členové výborů schopni. Přitom by měli mít potřebné znalosti pro výkon funkce člena voleného orgánu podle ust. § 159 občanského zákoníku. Jak je vidět, mnoho nejen členů výborůPřečtěte si více o Zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání[…]

Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“

Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“

Rozhodování per rollam nemá nic společného se shromážděním Koncem minulého roku se mi dostala do rukou pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam), které výbor jednoho středočeského SVJ rozeslal svým členům. Nestačil jsem se divit. Dělá si výbor tohoto SVJ ze svých členů legraci? Nebo výbor skutečně nemá základní a už vůbec nePřečtěte si více o Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“[…]

Případ z praxe: Přechod dluhů z převodce na nabyvatele

Případ z praxe: Přechod dluhů z převodce na nabyvatele

Jak jsme řešili přechod dluhů Přechod dluhů je často diskutovanou otázkou. Na toto téma jsem napsal několik článků. V tomto příspěvku vás seznámím s konkrétním případem, který jsem ve výboru řešil. Měli jsme velmi problematického vlastníka, který dlouhodobě dlužil, moc nespolupracoval při zajištění úhrady svého dluhu. Následoval soud, který naší žalobě v celém rozsahu vyhověl.Přečtěte si více o Případ z praxe: Přechod dluhů z převodce na nabyvatele[…]

SVJ jako nucený spolek?

SVJ jako nucený spolek?

Je SVJ nucený spolek, nebo není? Když jsem pročítal důvodovou zprávu k novele občanského zákoníku, o které jsem psal v článku Přechod dluhů. Návrh novelizace občanského zákoníku, překvapil mě názor JUDr. Pavlíny Brzobohaté, předsedkyně senátu OOK (občanskoprávního a obchodního kolegia) z Nejvyššího soudu ČR. JUDr. Brzobohatá v připomínkách k novelizaci občanského zákoníku mj. uvádí: „… ZároveňPřečtěte si více o SVJ jako nucený spolek?[…]