Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl

Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl

O fondu oprav všichni mluví, ale nikdo přesně neví, co to vlastně je Fond oprav je často používaným pojmem. Všichni si myslí, že ví, co to je, ale ve skutečnosti to neví nikdo. V tomto článku se zabývám fondem oprav ve společenství vlastníků jednotek, nikoliv u bytových družstev, od kterých byl převzat, coby pojem. VPřečtěte si více o Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl[…]

Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem

Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem

Proč se některé výbory snaží omezit zastupování na shromáždění? Na tomto webu se zabývám různými nešvary především výborů, kteří si uzurpují více práv, než jim náleží, a na druhou stranu omezují práva vlastníků. Myslí si, že vše, co si na shromáždění schválí, i když je to mimo právní způsobilost SVJ, tak to platí. Leckdy siPřečtěte si více o Judikatura Vrchního soudu v Praze: Omezení plných mocí na shromáždění je v rozporu se zákonem[…]

Zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání

Zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání

Zápis ze shromáždění, které se nekonalo V minulém příspěvku s názvem Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“, jsem psal o tom, jakých nesmyslů jsou členové výborů schopni. Přitom by měli mít potřebné znalosti pro výkon funkce člena voleného orgánu podle ust. § 159 občanského zákoníku. Jak je vidět, mnoho nejen členů výborůPřečtěte si více o Zápis z korespondenčního shromáždění či rozhodnutí shromáždění mimo zasedání[…]

Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“

Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“

Rozhodování per rollam nemá nic společného se shromážděním Koncem minulého roku se mi dostala do rukou pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam), které výbor jednoho středočeského SVJ rozeslal svým členům. Nestačil jsem se divit. Dělá si výbor tohoto SVJ ze svých členů legraci? Nebo výbor skutečně nemá základní a už vůbec nePřečtěte si více o Pozvánka na „Shromáždění vlastníků jednotek mimo zasedání (per rollam)“[…]

Případ z praxe: Přechod dluhů z převodce na nabyvatele

Případ z praxe: Přechod dluhů z převodce na nabyvatele

Jak jsme řešili přechod dluhů Přechod dluhů je často diskutovanou otázkou. Na toto téma jsem napsal několik článků. V tomto příspěvku vás seznámím s konkrétním případem, který jsem ve výboru řešil. Měli jsme velmi problematického vlastníka, který dlouhodobě dlužil, moc nespolupracoval při zajištění úhrady svého dluhu. Následoval soud, který naší žalobě v celém rozsahu vyhověl.Přečtěte si více o Případ z praxe: Přechod dluhů z převodce na nabyvatele[…]

SVJ jako nucený spolek?

SVJ jako nucený spolek?

Je SVJ nucený spolek, nebo není? Když jsem pročítal důvodovou zprávu k novele občanského zákoníku, o které jsem psal v článku Přechod dluhů. Návrh novelizace občanského zákoníku, překvapil mě názor JUDr. Pavlíny Brzobohaté, předsedkyně senátu OOK (občanskoprávního a obchodního kolegia) z Nejvyššího soudu ČR. JUDr. Brzobohatá v připomínkách k novelizaci občanského zákoníku mj. uvádí: „… ZároveňPřečtěte si více o SVJ jako nucený spolek?[…]

Jak zajistit, aby dům fungoval bez zbytečných dohadů na shromážděních?

Jak zajistit, aby dům fungoval bez zbytečných dohadů na shromážděních?

Proč zasedá shromáždění a co je jeho účelem? V příspěvku Správa SVJ a BD od advokátů? Jak od kterých jsem se zmínil o tom, jak zajistit, aby dům fungoval bez zbytečných dohadů na shromážděních, protože o podobné snaze výboru vím. V tomto článku se tímto problémem budu podrobněji zabývat. Připomeňme si nějaké informace, které sePřečtěte si více o Jak zajistit, aby dům fungoval bez zbytečných dohadů na shromážděních?[…]

Přechod dluhů. Návrh novelizace občanského zákoníku

Přechod dluhů. Návrh novelizace občanského zákoníku

Návrh novely občanského zákoníku Několikrát jsem se na tomto webu zabýval přechodem dluhů z převodce (prodávajícího) na nabyvatele (kupujícího). Nejprve jsem o tom psal v článku ze dne 10. 10. 2017 Realitní kancelář požaduje potvrzení o bezdlužnosti. O co jde? a podruhé v článku ze dne 16. 3. 2018 Přechod dluhů ještě jednou. Vyjádřil jsem vPřečtěte si více o Přechod dluhů. Návrh novelizace občanského zákoníku[…]

Správa SVJ a BD od advokátů? Jak od kterých

Správa SVJ a BD od advokátů? Jak od kterých

Jak chtějí advokáti spravovat SVJ? Služba Rejstříky SVJ, o které jsem zde několikrát psal, byla v podnikání v oblasti SVJ jen začátek. Nyní osoba, která za touto službou stojí, rozšířila svoji činnost i na správu SVJ a BD pod sloganem: „Správa SVJ a BD od advokátů“. Zarazilo mě, proč je zde opět slovo advokát, stejněPřečtěte si více o Správa SVJ a BD od advokátů? Jak od kterých[…]

Jak vybírat profesionálního předsedu SVJ?

Jak vybírat profesionálního předsedu SVJ?

Profesionální předseda SVJ je funkce, kterou nemůže vykonávat kde kdo Zájem vlastníků stát se členem výboru SVJ byl vždy minimální, pokud vůbec byl, a to i v případě (a tento případ je velmi častý), kdy (téměř) všechno za výbor dělala správcovská firma. Být členem výboru, tedy statutárního orgánu, je náročná a velmi odpovědná funkce, kteráPřečtěte si více o Jak vybírat profesionálního předsedu SVJ?[…]