Výkon funkce člena statutárního orgánu

Výkon funkce člena statutárního orgánu (předseda SVJ, předseda výboru SVJ)

Nedostatečný zájem členů SVJ o výkon funkce člena výboru či předsedy SVJ znamená, že SVJ musí zajistit výkon funkce profesionála, který není členem SVJ

  • Tato služba zahrnuje plný výkon funkce – tuto službu poskytujeme na základě vyhodnocení konkrétního SVJ. Je to proto, že statutární orgán má dělat manažerskou práci, někteří mají představu, že bude dělat i činnosti, např. které dosud dělala správcovská firma, ale bezúplatně.
  • Výkon funkce je vykonáván transparentně. Všichni členové SVJ mají možnost seznámit se z důležitými dokumenty, které jsou zveřejňovány na webu SVJ, a mají tak možnost sledovat, co se v SVJ děje. Všichni členové také mají přehled o tom, kdo a kolik SVJ dluží či jaký má přeplatek. Mohou tak kontrolovat činnost statutárního orgánu. Právo kontrolovat má každý člen SVJ, nejen kontrolní komise apod. K důležitým záležitostem se mají možnost vyjádřit všichni členové SVJ v diskuzi prostřednictvím fóra, každý člen SVJ může založit téma k diskuzi.
  • Odměna je za výkon funkce, ne za činnosti, které do výkonu funkce nespadají, byť se mnohou smluvně ujednat za úplatu.

Předseda SVJ

Většinou je u jiných společností poskytována jen možnost výkonu funkce předsedy SVJ. My, jako jedni z mála, poskytujeme také možnost výkon funkce předsedy výboru, protože se stává, že nikdo ze zájemců o funkci člena výboru nechce však být předsedou výboru, bez toho je však výbor neschopný jakékoliv činnosti, neboť předseda nejenže organizuje činnost výboru, ale také je jeho podpis nezbytný při písemném právním jednání.

Předseda výboru je velmi náročná a odpovědná funkce, neboť nefunguje-li řádně předseda výboru, výbor je ochromen. Tato funkce vyžaduje značné znalosti, neboť je to právě předseda výboru, který velmi výrazně ovlivňuje práci výboru.

Proč poskytujeme službu výkon funkce jen omezeně? Je to z toho důvodu, že pokud se má tato funkce vykonávat řádně, je to nejen časově náročné. Preferujeme, pokud pomáháme SVJ formou konzultací a poradenství, jak dělat věci lépe a v souladu s právními předpisy a stanovami. Tímto způsobem pomůžeme více SVJ, což je náš cíl.

Jaké činnosti vykonává statutární orgán?

Statutární orgán provádí veškeré činnosti pro zajištění řádného fungování SVJ (obdobně jako jednatel u s.r.o. či představenstvo u akciové společnosti apod.). To je upraveno občanským zákoníkem. Mnoho lidí se mylně domnívá, že předseda SVJ je takový domovník, a že má hlavně „běhat“ po baráku. To je velký omyl! Jeho činnost je především manažerská a jeho práce hlavně duševní, neboť on musí analyzovat různé situace, podmínky, smlouvy, musí mít dostatečné znalosti, aby mohl správně postupovat, rozhodovat a organizovat činnost společenství.

Bez potřebných znalostí nelze funkci řádně vykonávat, resp. lze, ale díky neznalosti vznikají velké neúmyslné škody. A dobrý manažer něco stojí. Na druhou stranu se mnohokrát zaplatí díky tomu, že nevzniknou nedbalostní (či „neznalostní“) škody, které mohou být, a také bývají, vysoké. Bohužel osoby bez patřičných znalostí tyto škody nezjistí.

S požadavkem na výkon funkce nás oslovte pouze v případě, že jste, na základě zde uvedených informací (viz také blog), přesvědčeni o tom, že problematice rozumíme, velmi dobře se v ní orientujeme a máme všechny předpoklady pro řádný výkon funkce. Málokdo své odborné kvality tak otevřeně prezentuje, jako my. Toto je naše prezentace.

Tuto službu nabízíme jako pomoc těm, kteří chtějí zajistit řádný chod SVJ, protože víme, jak těžké je sehnat odborníka, který těmto věcem opravdu rozumí. Nepotřebujeme tuto službu prodávat, jako dělají správcovské společnosti, které tím chtějí pomoci hlavně sobě.

Chcete využít tuto službu? Vyplňte prosím kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Kontrolní otázka (kvíz):