Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Nezájem vlastníků jednotek o správu společného majetku. Jak to změnit?

Nezájem vlastníků jednotek o správu společného majetku. Jak to změnit?

Obecně známým faktem je, že vlastníci jednotek nejeví o správu společného majetku velký zájem. Pro mnohé vlastníky to koupí jednotky končí a myslí si, že jediná jejich povinnost je placení záloh na náklady na správu domu a pozemku, a zálohy na služby. Někteří ani toto nechápou jako svoji povinnost. Neznalost bytového spoluvlastnictví (neomlouvá) Podle méhoPřečtěte si více o Nezájem vlastníků jednotek o správu společného majetku. Jak to změnit?[…]