Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic

Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic

Pozvánka na shromáždění SVJ rozeslalo pozvánku na shromáždění, na které se dostavilo málo vlastníků, shromáždění nebylo schopné usnášení. Rozešli se tedy s tím, že shromáždění bude na podzim, po prázdninách. A tak se stalo. Nesrozumitelný návrh V pozvánce na podzimní shromáždění byl průvodní dopis, ve kterém bylo mj. napsáno v souvislosti s minulým shromážděním toto:Přečtěte si více o Případ z praxe: Členové výboru neví o SVJ vůbec nic[…]