Praktické informace ze světa SVJ

Pomáháme vám splnit podmínky § 159 o. z.

Polohové koeficienty a jejich použití

Polohové koeficienty a jejich použití

Společenství vlastníků jednotek je poskytovatelem služeb podle § 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 67/2013 Sb. a vlastník jednotky je příjemcem služeb podle § 2 písm. b) bodu 2 zákona č. 67/2013 Sb. Jednou z velmi častých služeb, které SVJ poskytuje, je teplo. Rozúčtování nákladů na teplo upravuje vyhláška číslo 269/2015 Sb. Tato vyhláška stanoví: a)Přečtěte si více o Polohové koeficienty a jejich použití[…]