Jaké služby SVJ poskytujeme?

Naše služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Po rekapitulaci problémů při existenci SVJ a jeho fungování, které si můžete přečíst na této stránce, se níže seznamte se službami, které pomohou členům statutárních orgánů (výbor, předseda SVJ, pověřený vlastník) k řešení těchto problémů. 

Na základě požadavků našich klientů nově zavádíme službu poradenství pro SVJ formou paušálu, která je cenově výhodnější. Více informací najdete v ceníku služeb.

 • Poradenství v oblasti fungování SVJ, právní úprava a další

  • péče řádného hospodářeslužby pro společenství vlastníků jednotek
  • povinnosti SVJ, statutárního orgánu, příp. dalších volených orgánů
  • právní způsobilost SVJ – rozhodování v rámci SVJ a mezi vlastníky
  • činnost SVJ a její právní úprava, judikatura
  • řešení problémových situací v SVJ – konflikty, dlužníci apod.
  • revize (kontrola) smluv uzavřených SVJ
  • organizování výběrových řízení
  • snižování nákladů na správu domu a pozemku (např. mnoho SVJ platí zbytečně za něco, co mohou mít levněji či zdarma) – je s podivem, kolik SVJ tím, že nemají potřebné informace, utrácí velké množství peněz naprosto zbytečně!
  • a další
 • Optimalizace financí a zajištění rizik SVJ = snížení nákladů na finanční služby, optimalizace poskytnutých finančních služeb

  • snížení nákladů na bankovní služby SVJ – běžný účet
  • snížení nákladů na úvěry SVJ (nižší úrok, popř. poplatky)
  • zajištění optimálního zhodnocení finančních rezerv SVJ (dlouhodobé zálohy)
  • optimalizace pojistné ochrany – majetek, odpovědnost (obecná, D&O atd.)služby pro společenství vlastníků jednotek
  • optimalizace financí – nákladů a výnosů
  • snižování nákladů na vlastní správní činnost (např. mnoho SVJ platí zbytečně za něco, co mohou mít levněji či zdarma) – je s podivem, kolik SVJ tím, že nemají potřebné informace, utrácí velké množství peněz naprosto zbytečně!
  • a další 
 • Výkon funkce člena statutárního orgánu (předseda SVJ, předseda výboru SVJ)

  • tato služba zahrnuje plný výkon funkce – tuto službu poskytujeme ve velmi omezené míře jen vybraným SVJ – na základě vyhodnocení konkrétního SVJ rozhodneme, zda tuto službu budeme poskytovat či ne, je to proto, že statutární orgán má dělat manažerskou práci, někteří mají představu, že bude dělat i činnosti, např. které dosud dělala správcovská firma, ale bezúplatně
  • výkon funkce je vykonáván transparentně. Všichni členové SVJ mají možnost seznámit se z důležitými dokumenty, které jsou zveřejňovány na webu SVJ, a mají tak možnost sledovat, co se v SVJ děje. Všichni členové také mají přehled o tom, kdo a kolik SVJ dluží či jaký má přeplatek. Mohou tak kontrolovat činnost statutárního orgánu. Právo kontrolovat má každý člen SVJ, nejen kontrolní komise apod. K důležitým záležitostem se mají možnost vyjádřit všichni členové SVJ v diskuzi prostřednictvím fóra, každý člen SVJ může založit téma k diskuzi.
  • odměna za výkon funkce, ne za činnosti, které do výkonu funkce nespadají
 • Výkon funkce člena kontrolního orgánu (revizor, kontrolor, předseda kontrolní komise)

  • tato služba zahrnuje plný výkon funkce – tuto službu poskytujeme ve velmi omezené míře jen vybraným SVJ – na základě vyhodnocení konkrétního SVJ rozhodneme, zda tuto službu budeme poskytovat či ne
  • odměna je za výkon funkce, ne za činnosti, které do výkonu funkce nespadají

Většinou je u jiných společností poskytována jen možnost výkonu funkce předsedy SVJ. My, možná jako jediní, poskytujeme také možnost výkon funkce předsedy výboru, protože se stává, že nikdo ze zájemců o funkci člena výboru nechce však být předsedou výboru, bez toho je však výbor neschopný jakékoliv činnosti, neboť předseda nejenže organizuje činnost výboru, ale také je jeho podpis nezbytný při písemném právním jednání. Předseda výboru je velmi náročná a odpovědná funkce, neboť nefunguje-li řádně předseda výboru, výbor je ochromen. Tato funkce vyžaduje značné znalosti, neboť je to právě předseda výboru, který velmi výrazně ovlivňuje práci výboru.

Také, zřejmě jako jediní, poskytujeme možnost výkonu funkce kontrolního orgánu. Našim cílem totiž není rozhodovat a hospodařit s finančními prostředky SVJ, ale kultivovat oblast SVJ a nastavit činnost SVJ tak, jak by mělo řádně fungovat v souladu s jeho účelem.

Proč poskytujeme službu výkon funkce jen omezeně? Je to z toho důvodu, že pokud se má tato funkce vykonávat řádně, je to nejen časově náročné. Preferujeme, pokud pomáháme SVJ formou konzultací a poradenství, jak dělat věci lépe a v souladu s právními předpisy a stanovami. Tímto způsobem pomůžeme více SVJ, což je náš cíl.

S požadavkem na výkon funkce nás oslovte pouze v případě, že jste, na základě zde uvedených informací (viz také blog), přesvědčeni, že problematice rozumíme, velmi dobře se v ní orientujeme a máme všechny předpoklady pro řádný výkon funkce. Málokdo své odborné kvality tak otevřeně prezentuje, jako my. Toto je naše prezentace. Tuto službu nabízíme jako pomoc těm, kteří chtějí zajistit řádný chod SVJ, protože víme, jak těžké je sehnat odborníka, který těmto věcem opravdu rozumí. Nepotřebujeme tuto službu prodávat, jako dělají správcovské společnosti, které tím chtějí pomoci hlavně sobě.
O tom, jaké otázky můžete ve vašem SVJ řešit a se kterými se na nás obrací členové statutárních orgánů, najdete zde.

Pomáháme členům statutárních orgánů SVJ splnit § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., tj. vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Potřebujete-li naši pomoc či konzultaci, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

Kontaktní formulář